مردم گرسنه‌اند و دین و باورشان به روحانیت فروریخته است

هادی غفاری
هادی غفاری ISNA

در پی حملات مکرر به روحانیان و ضرب و جرح آنان در شهرهای مختلف ایران روزنامۀ "آرمان" برای علت یابی این پدیده با حجت‌الاسلام هادی غفاری مصاحبه ای انجام داده است. هادی غفاری که در آغاز از روحانیان تندرو حکومت اسلامی ایران بود و امروز گفته می شود به جرگۀ باصطلاح اصلاح طلبان پیوسته در توضیح این پدیده گفته است که دلیل اصلی حملات فیزیکی به روحانیان در خیابان ها این است که مردم گرسنه اند و دین و ایمان شان را از دست داده اند و روحانیت صاحب قدرت را مسبب مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود می دانند.

تبلیغ بازرگانی

هادی غفاری گفته است که باور عمومی نسبت به روحانیان ریزش کرده است. او تأکید کرده که نباید حملات جاری علیه روحانیان را به "تبلیغات بیگانه" نسبت یا تقلیل داد. چنین واکنشی به گمان هادی غفاری به منزلۀ پاک کردن صورت مسئله است.

هادی غفاری گفته است که ریشۀ حملات به روحانیان به مشکلات درون کشور باز می گردد. به این معنا که، به گفتۀ او، "اقشار مختلف مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه با مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی روبرو هستند" و تشدید و انباشت این مشکلات "بدل به عقده شده که به اشکال گوناگون از جمله حمله به روحانیت بروز می کند."

هادی غفاری سپس افزوده است : از آنجا که روحانیان غالباً مدیریت جامعه را برعهده دارند به همین دلیل آماج حملۀ مردم ناراضی قرار می گیرند. هادی غفاری در ادامه تصریح کرده است که باورهای مذهبی مردم فروپاشیده و این را می توان در رعایت مناسک دینی نظیر نماز خواندن در ادارات و مؤسسات مشاهده کرد. وی گفته است که او در سفرهایش به شهرهای مختلف کشور مشاهده می کند که باورهای مذهبی و به ویژه اعتماد مردم به روحانیان فروریخته است. خود هادی غفاری اعتراف کرده که برای عده ای "روحانیت به دکان تملق و چاپلوسی برای رسیدن به اهداف و منافع شخصی تبدیل شده است."

هادی غفاری به لغو عضویت سپنتا نیکنام، نمایندۀ زرتشتی شورای شهر یزد، که با حکم دیوان اداری و با استناد به رأی فقهای شورای نگهبان صورت گرفته اشاره کرده و افزوده است که این گونه رفتارها و تصمیم ها بیش از هر چیز روحانیان تضعیف شده را به نماد نامدارایی دینی در جامعه تبدیل کرده است. هادی غفاری می افزاید : "مردم باید با فرهنگ اصیل انسانی و فارغ از هر دین و آیینی رشد کنند."

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید