اروپا

مرد نقابدار به پادگانی در بلژیک حمله کرد

تبلیغ بازرگانی

حمله مرد نقابدار به یک پادگان نظامی در جنوب بلژیک با تیراندازی سربازان به سوی فرد حمله کننده پایان یافت. این حادثه هیچ قربانی نداشته است.

یک نفر به ظن دست داشتن در این حادثه از سوی پلیس بازداشت شده است.

هنوز انگیزه فرد حمله کننده مشخص نشده است.

احتمال می رود خودروی حامل فرد حمله کننده حامل مواد منفجره بوده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید