ایران/زنان/دیپلماسی

مرضیه افخم اولین سفیر زن جمهوری اسلامی شد

مرضیه افخم سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی
مرضیه افخم سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی

مرضیه افخم به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی انتخاب شد. به این ترتیب او نخستین زنی است که در جمهوری اسلامی به عنوان سفیر برگزیده می شود.

تبلیغ بازرگانی

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجۀ ایران، در مراسم معارفۀ خانم افخم در مقام جدید به طنز گفت : انتخاب مرضیه افخم به عنوان سفیر دقایقی بیش طول نکشید، در حالی که تعیین جانشین وی به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران چهار ماه به درازا کشید.
مرضیه افخم که در عین حال نخستین زن سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران به مدت دو سال بود جای خود را در این مقام به جابر انصاری داده است. محمد جواد ظریف در مراسم معارفۀ مرضیه افخم به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در مالزی همچنین گفت : خانم افخم به مدت دو سال وظیفه اش را به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران با شهامت و بینشی خاص انجام داد، آنهم در دوره ای که افکار عمومی با حساسیت سیاست خارجی ایران را دنبال می کرد. مرضیه افخم نیز انتخاب خود را به عنوان نخستین سفیر جمهوری اسلامی تصمیمی شجاعانه و نشانۀ اعتماد به زنان ایران توصیف کرد.
حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، بعد از روی کار آمدن از وزرایش خواسته بود که دستیابی زنان به مقام های دولتی را تسهیل سازند و به تبعیض علیه آنان خاتمه دهند. با این حال، بیش از چهل سال پیش و قبل از وقوع انقلاب اسلامی، مهرانگیز دولتشاهی که طی سه دوره نمایندۀ مجلس شورای ملی ایران بود نخستین زن ایرانی بود که در سال ۱۳۵۴ به عنوان سفیر ایران در دانمارک تعیین شد و به مدت سه سال در این مقام نیز خدمت کرد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید