افغانستان

مرکز آمار افغانستان: بیش از نیمی از مردم گرفتار فقر هستند

مرکز آمار افغانستان، با نشر نخستین گزارش شاخص فقر چند بعدی در این کشور گفت که ۵۲ درصد جمعیت افغانستان گرفتار فقر چند بعدی هستند
مرکز آمار افغانستان، با نشر نخستین گزارش شاخص فقر چند بعدی در این کشور گفت که ۵۲ درصد جمعیت افغانستان گرفتار فقر چند بعدی هستند DR

مرکز آمار افغانستان، امروز یک‌شنبه ۱۱ حمل/۳۱ مارس، با نشر نخستین گزارش شاخص فقر چند بعدی در این کشور گفت که ۵۲ درصد جمعیت افغانستان گرفتار فقر چند بعدی هستند. در این گزارش، وضعیت مردم افغانستان در پنج بخش آموزشی، بهداشت، اشتغال، تاثیر امنیت بر زندگی و استاندارد‌های زندگی آنان بررسی شده است.

تبلیغ بازرگانی

احمد جاوید رسولی، رییس مرکز آمار افغانستان، امروز یک‌شنبه ۱۱ حمل در مراسمی که به مناسبت ارائه این گزارش در کابل برگزار شد، گفت که این گزارش به بنیاد آماری که برای مشخص شدن وضعیت زندگی مردم افغانستان جمع آوری شده بود، تدوین شده است.

رییس مرکز آمار افغانستان همچنین تاکید کرد که هدف از نشر این گزارش، کمک به نهادهای گوناگون توسعه‌ای است تا بتوانند بر اساس این گزارش، راهکارهای متفاوت را تدوین کنند.

مصطفی مستور، وزیر اقتصاد افغانستان نیز در این مراسم گفت کسانی که به این پنج مورد گزارش کمتر از ۴۰ درصد دسترسی دارند نیز در فهرست افراد فقیر قرار گرفته‌اند.

وزیر اقتصاد همچنین افزود که مطابق به این گزارش، میزان فقر در شهرها ۱۸ درصد، در روستاها ۶۱ درصد و درمیان عشایر به ۸۹ درصد می‌رسد.

در این گزارش آمده که میزان فقر همه‌جانبه در کابل ۱۵ درصد است.

مصطفی مستور می‌افزاید که میزان فقر بستگی به تعداد اعضای خانواده دارد چنانچه در این گزارش، ۳۳ درصد از افراد فقیر گفته‌اند که در خانواده‌ی زندگی می‌کنند که ۴ فرزند دارد و بیشتر از ۶۱ درصد افراد فقیر دیگر گفته‌اند که در خانواده‌ای زندگی می‌کنند که بیشتر از ۱۰ عضو دارد.

در گزارش‌های قبلی، میزان فقر مردم افغانستان نسبت به میزان درآمد آنان بررسی می‌شد و کسانی که درآمد ۲۶۰۰ افغانی یا کمتر در ماه داشتند، فقیر محسوب می‌شدند.

در گزارش امسال اما میزان فقر با ابعاد مختلف آن بررسی شده و فقر در هر ولایت افغانستان متفاوت است.

وزیر اقتصاد می‌گوید که یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که تنها نان‌آور ۶۰ درصد از خانواده‌های فقیر، بی‌سواد هستند و ۴۸ درصد از خانواده‌های فقیر نیز گفته‌اند که تنها افراد باسوادشان، کودکانی هستند که کمتر از ۱۰ سال عمر دارند.

افزون به این، در این گزارش، آمار و ارقامی در مورد محو گرسنگی و فقر، تضمین زندگی سالم، تضمین آموزش فراگیر، دسترسی به انرژی پاک، کار مناسب و رشد اقتصادی و دیگر موارد موجود است که می‌تواند برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، سازمان ملل را کمک کند.

در این گزارش آمده که بانوان خانه‌دار که شمارشان به ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در افغانستان می‌رسد به عنوان جمعیت غیرفعال در بخش اقتصادی شمرده شده‌اند.

"یونیسف" یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نیز از میزان فقر همه‌جانبه در میان کودکان افغانستانی ابراز نگرانی کرده و افزوده که فقر همه‌جانبه در میان کودکان در افغانستان ۶۰ درصد است. یعنی از هر ۱۰ کودک افغانستان ۶ تن‌شان گرفتار فقر همه‌جانبه هستند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید