روزنامه های امروز فرانسه

مرگ رفسنجانی و خداحافظی اوباما

REUTERS/Morteza Nikoubazl

آیا مانوئل والس میتواند انتخابات مقدماتی را ببازد ؟  آیا بانک ها میتوانند به اتهام بزهکاری مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند ؟ این مسایل در کنار درگذشت رفسنجانی و همراه با خدا حافظی اوباما در مطبوعات امروز فرانسه آمده اند.

تبلیغ بازرگانی

رفسنجانی، رئیس جمهور سابق ایران، در فیگارو، به عنوان متخصص استراتیژی، با عملکرد قابل تردید، یکی از شخصیت های کلیدی رژیم ایران گفته شده است. در این نوشته آمده است که با اعلان خبر مرگ او، در ایران تلویزیون ها همه، برنامه های خود را متوقف کردند و صد ها تن از مردم در مقابل بیمارستانی که او در آنجا فوت کرد، تجمع کردند. او بیشتر از دیگران، از تحول شخصیت های سیاسی جمهوری اسلامی نمایندگی میکند : محافظه کار در آغاز، او موفق شد خودش را به عنوان یکی از چهره های مهم معتدلان و اصلاح طلبان جا بزند. اکبر رفسنجانی که در سال 1934 در رفسنجان تولد شده بود، در سن چهارده سالگی، خانوادۀ خود را ترک کرده به قم رفت. او که از شاگردان خمینی بود و ضد شاه و ضد امپریالیسم، در سال 1975، به اتهام رابطه با گروه های افراطی چپ، زندانی شد. در سال 1979، در کنار خمینی، نقش مهمی در پرپاخیزی مردم ایران، که منهتی به سقوط رژیم شاه شد، بازی کرد. از سال 1989 تا سال 1997 به عنوان یک محافظه کار واقع بین به پست ریاست جمهوری انتخاب شد.

بعد از جنگ ایران عراق، رفسنجانی کسی بود که برنامه احیای اقتصادی را راه اندازی کرد و همچنان، او بود که در آن زمان، برنامۀ نزدیک شدن با غرب، را به پیش برد. ولی مخالفان او، فراموش نمیکنند که او در فساد و تخطی حقوق بشر هم شهرت داشت. در آغاز دهۀ 2000، یکی از خبرنگاران ایرانی، اکبر گنجی، که ادعا کرده بود که مغز متفکر قتل های زنجیره ای روشنفکران ایرانی او است، زندانی شد. نوشته های اکبر گنجی در آن زمان، از ثروتمند شدن خانوادۀ او هم حکایت میکرد.

* * *

آیا مانوئل والس میتواند انتخابات مقدماتی را ببازد ؟ این سوال را فیگارو مطرح کرده است. بر اساس یک نظر سنجی، نخست وزیر سابق فرانسه، که بعد از اینکه فرانسوا هولاند اعلان کرد که برای انتخابات آینده کاندید نیست، کاندید رسمی حکومت فعلی است، میتواند در برابر «ارنو مونتبورگ»، که کاندیدای جناح چپ حزب سوسیالیست است، ببازد. اگر در دور دوم والس در برابر «بنوا هامون»، کاندیدای دیگر این حزب قرار بگیرد، باز هم خطر باخت دارد. بر اساس این نظر سنجی، آرای او با آرای «بنوا هامون»، مساوی خواهند بود.

لوموند از محتوای برنامۀ کاندیدا های جناح چپ نوشته است. صحبت از کار و قدرت خرید است. به نوشتۀ لوموند، «ارنو مونتبورگ» و «ونسان پئان»، هم این دو مسئله را مطرح کرده اند. «بنوا هامون»، به این نظر است که کاهش کار یک امر اجتناب ناپذیر است و به همین دلیل، خواهان ایجاد یک نوع حقوق همگانی است.

در کنار این اشخاص، که از داخل حزب سوسیالیست و برای شرکت در انتخابات مقدماتی خود را کاندید کرده اند، صحبت از ژان لوک ملانشون هم است. ملانشون، که در گذشته سوسیالیست بود، از حزب کناره گیری کرده و در انتخابات مقدماتی شرکت نمیکند. او میخواهد بصورت مستقل، خودش را برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید کند. در بارۀ او لوموند نوشته است : ملانشون خودش را به عنوان کاندیدای کارگران و دستمزد گیران کاندید میکند و شرایط زندگی آنان را افشا میکند.

* * *

در هومانیته، زیر عنوان بزهکاری مالیاتی، آمده است که بانک ها در مسند اتهام قرار گرفته اند. امروز در شهر داکس، 24 سازمان از میان جوامع شهروندی، بانک ها را به اتهام فرار از مالیات محاکمه میکنند. به نوشتۀ هومانیته، یک سال بعد از اینکه بانک ها کسانی را که علیه این مسایل مبارزه میکردند، به دادگاه کشیده بودند، این بار نوبت خود آنان است که محاکمه شوند. صحبت از محاکمۀ «جان» است که امروز آغاز میشود و شاید چیزی حدود هزار نفر، در پشتیبانی از مبارز محیط زیستی و ضد جنگ، در مقابل ساختمان دادگاه تجمع کنند. دفاع از این مبارز را «اوا ژولی» و «کارولین ژولی» به عهده دارند.

* * *

لیبراسیون صفحۀ اول خود را به خداحافظی با اوباما اختصاص داده است. یک روز پیش از سخنرانی خداحافظی او و چند روز محدود قبل از به قدرت رسیدن ترامپ، لیبراسیون نوشته است که اوباما دیگر فرصتی برای تحکیم بیلان کار خود ندارد.

در ادامه لیبراسیون از زبان یکی از دانشگاهیان ایالات متحده نوشته است که «باراک اوباما مطمئن بود که میراث او در سنگ مرمر حک میشود، ولی انتخاب شدن دونالد ترامپ، همه چیز را عوض کرد». حالا صحبت از سخنرانی آخر او است که فردا ایراد خواهد شد. بعد از آن او ده روز دارد تا به آخرین مسایل رسیدگی کند، بخصوص چهار پروندۀ مهمی که بعد از او، ترامپ، با آن برخورد متفاوت خواهد داشت. صحبت در ادامه از محیط زیست است، که ترامپ قرارداد پاریس را گفته است لغو میکند. صحبت از روسیه، خانه سازی های اسرائیلی ها، و دفاع از مسلمانان هم است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید