ایران

مرگ رفسنجانی و پیامد های احتمالی آن

با خاک سپاری هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای مصلحت نظام ایران، بحث نقش و اهمیت او در این رژیم، از زوایای مختلف، مطرح است.

AFP / Atta Kenare
تبلیغ بازرگانی

بعد از مرگ آقای رفسنجانی، که مرجع تقلید بسیاری از مردان در ایران بود، آیندۀ آنان چه خواهد شد و آیا مرگ او در میان سیاسیان ایرانی خلاء ایجاد میکند ؟ این مسایل را امروز با آقای منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در ایالات متحده بررسی میکنیم.

آقای منصور فرهنگ میگوید که اولین نکته این است که شخصیت سیاسی و دیدگاه های هاشمی رفسنجانی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، با هم فرق دارند. این تفاوت کیفی است و در کتاب او در بارۀ امیر کبیر و دوران مبارزه، دیده میشود که او به مسایلی چون اخلاق، منافع ملی و ارزش های دموکراتیک اهمیت فراوان میدهد. ولی بعد از انقلاب، زمانیکه او قدرت مند میشود، بخصوص بعد از فوت آقای بهشتی، که آقای هاشمی رفسنجانی شخص شماره دوم با نفوذ ایران میشود، سخت تحت تاثیر قدرت قرار میگیرد و چون خودش یک تاجر بود و میخواست ایران با کشورهای غربی روابط اقتصادی خوبی داشته باشد، تلاش در این راه میکند.

ولی او آهسته آهسته از قدرت دور شد و در سالهای اخیر، نقش مهمی نداشت. ریاست شورای مصلحت نظام هم یک پست نمادین بود و در عمل قدرتی در اختیار نداشت. او به دلیل موضعی که گاهی در برابر رژیم و بعضی از عملکرد های آن میگرفت، هوادارانی داشت، ولی هیچ نقشی در تصمیم گیری ها نداشت. یگانه دلیلی که باعث شده بود که او را در داخل رژیم نگه دارند، این بود که او از بسیاری از رازهای این رژیم با خبر بود.

گفتگو با منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در ایالات متحده

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید