ایران

مرگ رهبری در تخیلات محمد نوری زاد

"محمد نوری زاد" روزنامه نگار و مستند ساز منتقد نظام اسلامی در تازه ترین نامه خود خطاب به آیت الله خامنه ای چشم انداز فضای سیاسی بحرانی ایران را پس از مرگ رهبری در قالب داستانی تخیلی به رشته تحریر کشانده است.

محمد نوری زاد، روزنامه نگار و مستند ساز منتقد نظام اسلامی
محمد نوری زاد، روزنامه نگار و مستند ساز منتقد نظام اسلامی FARS
تبلیغ بازرگانی

نوری زاد در این نامه خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته است که رهبران هم میمیرند و از وی خواسته است که به جانشین احتمالی خود فکر کند.
محمد نوری زاد در این نامه نوشته است که «وای به روزی که فردی مانند آقای مصباح یزدی بر سریر رهبری نظام اسلامی جلوس نماید. در چنین فردایی، حال وروز مردم با نگرش ویژه ای ای که ایشان به جایگاه ولایت فقیه دارند که در آن کمتر از اختیارات خدا برای رهبری خود رضایت نمی دهند، بسیار تماشائی است».

وی در این ارتباط نوشته که «شاید به همین منظور آقای مصباح یزدی از سال ها پیش به این سوی و بسیار زیرکانه شاگردان خود را به هر کجای سپاه پاسداران(یعنی کانون قدرت و ثروت) تزریق کرده اند».
وی خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته است که «باور کنید، تجسم این فردای هول انگیز، همه مارابه دعای شب و روز برای دوام عمر و بقای مستمر شما فرا برده است».
نوری زاد در بخش دیگری از نامه اش نوشته است که «هرکجا سخن از سپاه می گویم، غرضم همان رأس نشینان فربه از مال حرام است.جماعتی که بر کوهی از پول و اسلحه خیمه بسته اند و به هیچ دستگاهی نیز پاسخگو نیستند. این تشکیلات سیری ناپذیر که شما به اسم سپاه آراسته اید و به هر کجای ما نفوذش داده اید، مگر به این سادگی ها در برابر رهبر آینده سر خم می کند».

***

در باره این نامه با حسن شریعتمداری فعال سیاسی مقیم آلمان به گفتگو نشسته ایم و از وی میپرسیم این داستان تخیلی محمد نوری زاد تا چه حد می تواند چشم انداز بحران رهبری در نظام اسلامی را تبیین کند؟
حسن شریعتمداری می گوید نامه های نوری زاد، نامه هایی است که در تاریخ ثبت خواهد شد. این نامه ها نامه های شخصی است که مدت ها از افراد مورد اعتماد آیت الله خامنه ای بوده و پس از انتخابات سال ١٣٨٨ بیداری وجدانش وی را به سمت معترضین کشانده است.

وی از یک منظر درون نظامی و معترض اطلاعاتی را در نامه های سرگشاده خود بیان می کند که نشانگر شکاف ها در نظام اسلامی می باشد و باید آنرا در نظر گرفت. حسن شریعتمداری ادامه میدهد که با این وجود، در این نامه ها رابطه منطقی بین اشخاص و ساختار های نظام به چشم نمی خورد...
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید