روزنامه های امروز فرانسه

مرگ کاسترو و پیروزی فیون

فرانسوا فیون
فرانسوا فیون Reuters

فرانسوا فیون برنده شد و فیدل کاسترو فوت کرد. مرگ فیدل شاید پایان یک دورانی باشد، که روزنامه های چپی، از سپری شدن آن در حسرت هستند و به نظر میاید که برنده شدن فیون، آغاز یک دورانی باشد، که روزنامه های جناح راست، برای آن آمادگی میگیرند.

تبلیغ بازرگانی

فیگارو، روزنامۀ جناح راست، همۀ صفحۀ اول خود را به پیروزی فرانسوا فیون اختصاص داده است. هومانیته، روزنامۀ کمونیست ها، همۀ صفحۀ اول خود را به فیدل کاسترو اختصاص داده است. لیبراسیون که به داشتن گرایشات چپی مشهور است، هم اصل صفحه اول را به کوبا و انقلاب کاسترو اختصاص داده است ولی در بالای صفحه، از فرانسوا فیون هم، به عنوان رهبر «ماکسیمو»، لقبی که برای فیدل کاسترو از آن استفاده میشد، یاد کرده است. لوموند، ولی نصف بالای صفحۀ اول خود را به فرانسوا فیون اختصاص داده است و در نصف بعدی، از کوبا و مراسم عزا داری، سوریه و نیروهای بشار اسد، اروپا و ایالات متحده در برابر بانک ها و بالاخره در بارۀ هندوستان و رودررویی میان بالیوود و هندوهای بنیاد گرا نوشته است.

* * *

با فیگارو آغاز میکنم که در صفحۀ اول خود عکس دست به سینۀ فرانسوا فیون را چاپ کرده و در زیر آن نوشته است، هدف، کاخ الیزه. الیزه، البته نام کاخ ریاست جمهوری فرانسه است. در ادامه آمده است که فرانسوا فیون، به شکل بسیار وسیع، برندۀ انتخابات مقدماتی جناح راست و میانه شد. بر اساس ارقامی که نیمۀ شب گذشته پخش شد، فرانسوا فیون 66.5 در صد در صد آراء را به خود اختصاص داده است. حریف او، آلن ژوپه، 33.5 درصد رای آورده است.

در ادامه، سرمقالۀ فیگارو هم به پیروزی فرانسوا فیون اختصاص دارد. نکتۀ مهم این سرمقاله این است که او در راه درازی که در پیش دارد، با مخالفت های شدیدی روبرو خواهد شد.

* * *

لوموند هم عکس دست به سینۀ فراسوا فیون را در صفحۀ اول خود آورده است. زیر عنوان «فیون انقلاب محافظه گرا» در لوموند میخوانیم که فیون با 66.5 در صد آراء در حالی برنده شد که 4.3 میلیون نفر در این انتخابات شرکت کردند. خود او بعد از گرفتن خبر پیروزیش، اعلان کرده است که این یک پیروزی عمیق است که بالای اعتقاد بنا شده است. تصویری که فرانسوا فیون در انظار مردم داشت، کاتولیک، لیبرال و ضد تجمل بود. این تصویر او، مدت ها برایش منشاء ضعف بود. ولی او توانست آن را، در داخل جناح راست، به یک نیرو تبدیل کند.

در جناح چپ، تنش میان فرانسوا هولاند و مانوئل والس، که برای انتخابات آینده در رقابت عریان قرار دارند، بیشتر از هر زمانی شده است. در برابر جناح راست و راست افراطی، «ژاک اتالی»، که یکی از تئوریسین های جناح چپ است، خواهان یک انتخابات مقدماتی جناح چپ شده است که در آن همه اشتراک کنند.

* * *

روزنامۀ هومانیته به شکل مفصل به شخصیت فیدل کاسترو پرداخته است. زیر عنوان «فیدل، فاتح ناممکن» در این روزنامه قبل ازهمه، در بارۀ قاطعیت این مبارز مشهور، از زبان خودش میخوانیم که «من انقلاب را با هشتاد مرد آغاز کردم. اگر لازم باشد دوباره این کار را بکنم، آنرا با ده یا پانزده مرد و با یک قاطعیت مطلق انجام خواهم داد. هیچ اهمیتی ندارد که تعداد کم باشد، اگر ما عقیده و برنامۀ کار داشته باشیم».

در ادامه هومانیته از این مبارز، که «قهرمان ملی بود و حاوی یک پیام جهانی رهایی» تمجید میکند و میگوید که او مدت پنجاه سال ابرقدرت امریکا را به چالش کشید. با وجود تحریم غیرقابل تحمل، که توسط همۀ دنیا محکوم شده بود، ولی زیر فشار ایالات متحده و اسرائیل عملی میشد، کوبا توانست در موارد زیادی چون پزشکی، اجتماعی، آموزشی، بیوتکنولوژی و فرهنگی به موفقیت های خاصی دست بیابد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید