افغانستان/ایران

مسئلۀ تانکرهای مواد سوخت

Reuters

ایرانیان ورود تانکر های مواد سوخت افغانستان را به دلیل احتمال استفاده از آن توسط ناتو قطع کرده اند، ولی بعد از ملاقات حامد کرزی با سفیر ایران، احتمال دارد که در آیندۀ نزدیک مشکل حل شود.

تبلیغ بازرگانی

در نامۀ که حامد کرزی به احمدی نژاد فرستاده است، تصریح شده است که «سوخت ترانزیتی به ناتو نخواهد رسید و برای تامین نیازمندی های مردم افغانستان مصرف خواهد شد.» درین نامه همچنان حامد کرزی از ایران خواسته است تا روند پیشرفت روابط تجارتی و اقتصادی دو کشور، سرعت بیشتر بخود بگیرد.

به گفتۀ منابع ایرانی، حدود سی در صد مواد سوختی افغانستان، از راه ایران تامین میشود و افزایش یکبارۀ حجم ترانزیت مواد سوختی در ایران باعث نگرانی شده بود که مبادا بخشی از این مواد سوخت، توسط ناتو به مصرف برسد. ولی دو روز قبل، یعنی چهارشنبه گذشته، طی ملاقات حامد کرزی با سفیر ایران در افغانستان، در مورد ورود تانکر های سوخت به افغانستان، تفاهم صورت گرفت. و بعد از این ملاقات، هر دو اعلان کردند که تا چند روز دیگر، تانکر های مواد سوخت، وارد افغانستان خواهد شد. ولی هنوز هم تانکر ها به افغانستان نرسیده اند و بازتاب های سیاسی این موضوع هم ادامه دارد.

وزیر تجارت و صنایع افغانستان انورالحق احدی در این مورد گفته است که «ما از پیشرفت کار بسیار ناراضی استیم و هیچ توجیهی برای ادامۀ توفق تانکر ها نمیبینیم.» اتاق تجارت افغانستان هم برای فشار آوردن به ایران، تهدید کرده است که روابط تجارتی با ایران را قطع کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید