مسئول مذاکرات اتمی با ایران معاون وزیر امور خارجۀ آمریکا شد

Wendy Sherman معاون وزارت امور خارجه آمریکا
Wendy Sherman معاون وزارت امور خارجه آمریکا

وندی شرمن مدیر سیاسی وزارت امور خارجۀ آمریکا با حفظ سمت از سوی باراک اوباما به معاونت وزارت امور خارجۀ آمریکا گمارده شد. انتصاب خانم شرمن که سرپرست مذاکرات اتمی از سوی آمریکا با دولت ایران است باید به تأئید کنگرۀ این کشور نیز برسد. 

تبلیغ بازرگانی

باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا طی حکمی خانم وندی شرمن، مدیر سیاسی وزارت امور خارجۀ این کشور و همچنین مسئول مذاکرات اتمی آمریکا با دولت ایران، را با حفظ سمت به معاونت وزارت امور خارجۀ آمریکا منصوب کرد. به این ترتیب، وندی شرمن به طور همزمان مقام های دوم و سوم وزارت امور خارجۀ را دارا خواهد بود. شرمن طی سه سال گذشته پای ثابت سیاست خارجی آمریکا و همچنین سرپرست مذاکره کنندگان این کشور در چارچوب گروه پنج به علاوه یک در گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی ایران بوده است.
خارج از گروه "پنج به علاوه یک"، خانم وندی شرمن، همچنین مسئول مذاکرات و گفتگوهای مستقیم آمریکا با نمایندگان جمهوری اسلامی است. این گفتگوها با نزدیک شدن مهلت نهایی مذاکرات اتمی میان تهران و شش قدرت جهانی شدت و شتاب بیشتری یافته است. قرار است هفتۀ آینده نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا گفتگوهای دوجانبه ای را در عمان از سربگیرند. در این ملاقات ویلیام برنز که طی سال های 2012-2011 مسئول مذاکرات مخفی آمریکا با جمهوری اسلامی بود شرکت خواهد جست.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید