ایران/ محیط زیست - گفتگو

مسائل مدیریت آب ایران گریبان‌گر باغ‌های پسته این کشور شد

در ایران بعلت تبدیل اراضی آبی به دیم، در استان کرمان سالیانه ٧٠٠٠ هكتار از باغ‌های پسته خشك می‌شوند.
در ایران بعلت تبدیل اراضی آبی به دیم، در استان کرمان سالیانه ٧٠٠٠ هكتار از باغ‌های پسته خشك می‌شوند.

علی اصغر قانع- مدیر کل دفتر نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفا گفت: «سالیانه مقدار زیادی از اراضی آبی كشور به دیم تبدیل می‌شوند؛ در این زمینه می‌توان به استان کرمان اشاره کرد که سالیانه ٧٠٠٠ هكتار از باغ‌های پسته این شهر خشك می‌شوند».

تبلیغ بازرگانی

او علت چنین معضل بزرگی را برداشت بیش از مقدار مندرج در پروانه بهره‌برداری ازچاه‌های مجاز دانست و افزود : «این برداشت بی‌رویه از مخازن، تبعات منفی و جبران‌ناپذیری را برای آب‌های زیرزمینی در بر خواهد داشت. شور شدن منابع آب زیرزمینی كه نتیجه آن بروز مشكل در تأمین آب شرب منطقه، تخریب بافت خاك، شور شدن تدریجی خاك و كاهش راندمان تولید محصولات كشاورزی، از اثرات مخرب بهره برداری بیش از اندازه است».

او گفت: افزون بر برداشت بیش از حد چاه‌ها، مسئله دیگراین است که «این سفره‌ها دارای ظرفیت محدود هستند و در صورت ادامه روند برداشت كنونی مشكلات جبرانی ناپذیری به وجود خواهد آمد كه از آن جمله می‌توان به فرونشستن زمین و بروز شكاف‌های طولی در بسیاری از دشت‌های كشور كه در نهایت، منجر به وارد آمدن خسارات جبران ناپذیر به زیرساخت‌ها و تأسیسات این دشت‌ها شده و یا خواهد شد».

***

محمد درویش - فعال محیط زیست و عضو هیأت علمی مؤسسه تخقیقات جنگل‌ها و منابع طبیعی، با اشاره به همین نکات می‌گوید:

گفتگو با محمد درویش

هدر رفتن آب در بخش کشاورزی بسیار بیشتر از مصرف آن برای شرب است یعنی از هشتاد میلیارد متر مکعب آبی که در اختیار این بحش قرار می گیرد، دست کم 60 میلیارد متر مکعب آن هدر می رود؛ از این رو باید با بیابان زایی و خشك شدن باغ‌ها به علت خشكسالی‌های مكرر در سال‌های گذشته و كاهش آب‌دهی و یا خشك شدن چاه‌ها از راه ارتقاء نرم افزاری بخش کشاورزی، مبارزه نمود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید