مسلمانان پاکستان خانه های پیروان آیین "احمدی" را آتش زدند

تبلیغ بازرگانی

جمعیتی از مسلمانان خشمگین یک کارخانه را در استان پاکستان به آتش کشیدند پس از آن که یکی از کارکنان این کارخانه متهم به کفرگویی شد.
تظاهرکنندگان مدعی بوده اند که یکی از کارکنان کارخانه که پیرو آیین احمدی است قرآن را به آتش کشیده است. مسلمانان خشمگین همچنین شماری از خانه های پیروان این مذهب و مساجد آنان را امروز شنبه بیست و یکم نوامبر آتش زدند.
فرقۀ احمدی در سال ۱۸۸۹ توسط "حضرت میرزا غلام احمد" در پنجاب هند بنیان گذاشته شد. پیروان این مذهب معتقدند که "میرزا غلام احمد" همان مهدی موعود است که ظهور کرده و از سوی الله جهت تکمیل پیام محمد، پیامبر اسلام، فرستاده شده است.
در پاکستان پیروان مذهب احمدی به عنوان مسلمان شناخته نمی شوند و قانون اساسی این کشور در سال ۱۹۷۴ صریحاً بر این تأکید کرده است. در سال گذشتۀ میلادی چهارده تن از پیروان آیین احمدی در پاکستان به قتل رسیدند بی آنکه مسببان این جنایات دستگیر شوند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید