افغانستان / حقوق زنان

مشاجره در مورد خانه های امن

Pajhwok.com

سخنان انتقادی وزیر عدلیۀ افغانستان، در مورد خانه های امن، باعث قهر سازمان های دفاع از حقوق زنان شده است و آنان خواهان برکناری او از پست وزارت شده اند.

تبلیغ بازرگانی

وزیر عدلیه (دادگستری) افغانستان، حبیب الله غالب، با انتقاد از خانه های امن، که برای پذیرایی از زنانی میباشد که مورد خشونت قرار گرفته اند، این خانه ها را، محل بداخلاقی و فحشا نامیده است. طی یک کنفرانس مطبوعاتی که دیروز توسط زنان عضو سنای افغانستان برگزار شده بود، آقای غالب، در مورد خارجی ها و سازمانهای غیر حکومتی که این خانه ها را تمویل میکنند، گفته است که، آنان زنان را تشویق میکنند تا در برابر والدین خود، ایستادگی کنند. او گفته است که «این سازمانهای خارجی به دختران میگویند که اگر پدر یا مادرت به تو چیزی گفت، به گفتۀ آنان گوش نده، چون خانه های امن برای پذیرایی از تو وجود دارد».

به گفتۀ مسئولین وزارت امور زنان، که شخصیت شماره دوی آن خانم مژگان مصطفایی، با این سخنان وزیر عدلیه ابراز مخالفت هم کرده است، در افغانستان، دوازده خانۀ امن برای پذیرایی از زنان تنها، وجود دارد. خانم مصطفایی با تکذیب سخنان حبیب الله غالب، اضافه میکند که هیچ سندی وجود ندارد که این موضوع را ثابت کند.

با وجود پیشرفت های افغانستان، در طی این ده سال، مناطق دهاتی این کشور، که بیشتر از سنت های گذشته متاثر است، تغیری نکرده است. بسیاری از دست اندرکاران مسایل سیاسی افغانستان، حفاظت از دهات را، که این سخنان وزیر عدلیه را توجیه میکند، یک شعار غیر قابل قبول میدانند. و در این مورد ریاست جمهوری کشور را هم به باد انتقاد گرفته اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید