عراق - مجاهدین خلق ایران

مشاور نخست وزیرعراق: عراق دیگر حاضر به تحمل حضور مجاهدین خلق ایران در کشور نیست

نوری المالکی، نخست وزیر عراق
نوری المالکی، نخست وزیر عراق DR

 نوری المالکی، نخست وزیرعراق، ازسفیران کشورهای عضواتحادیۀ اروپا خواسته است اعضای سازمان مجاهدین خلق را درهر جا که می خواهند جای دهند چرا که عراق دیگر حاضربه تحمل حضورآنان دراین کشور نیست.

تبلیغ بازرگانی

گفتگو با افشین علوی

در پی بروززد و خورد میان ارتش عراق و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در اردوگاه اشرف در ٨٠ کیلومتری شمال بغداد، علی موسوی - یکی از مشاوران نخست وزیر عراق- در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از سازمان مجاهدین خلق ایران با عنوان یک سازمان تروریستی یاد کرد و گفت عراق نمی تواند حضور این سازمان در عراق را که به روابط این کشور با ایران لطمه می زند دیگر تحمل کند.

مشاور نوری المالکی ادعا کرد که افراد ارتش برای اجرای یک تصمیم دادگستری عراق مبنی بر بازگرداندن زمین های همجوار اردوگاه به صاحبان اصلی آن به محل اعزام شده بودند اما چون مورد حمله قرار گرفتند به این حمله پاسخ دادند.

در پی تیراندازی افراد ارتش عراق به سوی اعضای سازمان مجاهدین خلق که مسلح نیستند، وزیر دفاع آمریکا و کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از دولت عراق خواستند در این مورد از خود خویشتن داری نشان دهد.

دولت عراق و منابع بیمارستانی از ٣ کشته و ٢٧ زخمی در این رویاروئی نابرابر خبر داده اند اما شورای ملی مقاومت که سازمان مجاهدین خلق ایران جزء اصلی تشکیل دهندۀ آن است شمار کشته ها را ٣١ و تعداد زخمی ها را ٣٠٠ نفر اعلام کرده اند.

به گفتۀ علی موسوی، نوری المالکی- نخست وزیر عراق، از سفیران کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا خواسته است اعضای سازمان مجاهدین خلق را در هر جا که می خواهند جای دهند چرا که عراق دیگر حاضر به تحمل حضور آنان در این کشور نیست.

اردوگاه اشرف در حدود ٣٥٠٠ تن ازاعضای سازمان مجاهدین خلق را درخود جای داده است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید