بررسی روزنامه‌های فرانسه

مشتریان خدمات روسپیان در فرانسه مجازات می شوند؟!

@fotolia

سوریه و بحران این کشور همچنان بخش بزرگی از مطالب و گزارش‌های وسائل ارتباط جمعی جهان را به خود اختصاص می‌دهد.  

تبلیغ بازرگانی

در فرانسه نیز بویژه به علت حساسیت روابط تاریخی فرانسه و دوکشورسوریه و لبنان روزنامه‌های این کشوربیشترین مطالب خود رابه تحولات روز به روز بحران خونین سوریه اختصاص می‌دهند. دیپلماسی فرانسه دردهه گذشته ازعوامل مهم بیرون راندن نیروهای سوریه ازلبنان بود که به مدت بیش از سی سال عمده‌ترین عامل خارجی درسیاست‌های داخلی لبنان به شمارمی رفت.
به هرحال، همانگونه که گفته شد، امروز نیز روزنامه‌های چاپ پاریس بخش اعظم مطالب بین المللی خود را به سوریه و سفرلوران فابیوس وزیرامورخارجه فرانسه به مسکو اختصاص داده‌اند.
به دنبال رویدادهای بین المللی چند روز گذشته واعلام موافقت بین المللی درمورد خلع ید رژیم سوریه ازتسلیحات شیمیایی این کشور، لوران فابیوس رئیس دیپلماسی فرانسه روز گذشته عازم مسکو شد تا درمورد متن قطعنامهٔ تازه‌ای درمورد سوریه با رهبران کرملین به گفت‌و‌گو به پردازد.
فرانسه خواستارتصویب قطعنامه‌ای درشورای امنیت براساس بند هفتم منشورسازمان ملل است. فرانسه می‌گوید درصورت عدم تمکین سوریه به خلع سلاح شیمیائی جامعه جهانی باید دست به اقدام نظامی بزند. بند هفتم منشورسازمان ملل براین خواست فرانسه جنبه قانونی خواهد داد، ولی روسیه به شدت با تصویب چنین قطعنامه‌ای مخالف است و همچنان به حمایت خود از رژیم بشاراسد پای می‌فشرد. فیگارو روزنامه صبح پاریس با اشاره به دیدارهای وزیرامور خارجه فرانسه درمسکو می‌نویسد: حاصل این سفرنشان می‌دهد که اختلاف نظرهای عمیق میان پاریس و مسکو همچنان باقی است و دو طرف به تفاهمی دست نیافته‌اند. فیگارو می‌افزاید: روسیه می‌گوید قطعنامهٔ تازه نباید براساس بند هفتم منشورسازمان ملل باشد، بلکه هرزمان معلوم شد که دولت بشاراسد برسرراه اجرای توافقهای بین المللی مانع ایجاد کرد ه است، آنگاه باید به شورای امنیت مراجعه کرد و دو باره درمورد چگونگی راه حل به مذاکره پرداخت. درهرصورت سوریه باید تا پایان هفته جاری فهرست انبارهای تسلیحات شیمیائی خود را دراختیار سازمان ملل قراردهد.
لیبراسیون روزنامه دیگرصبح پاریس نیز با اشاره به سفرفابیوس به مسکو و تداوم اختلاف نظر‌ها میان مسکو و پاریس می‌نویسد: با وجود انتشارگزارش هیئت تحقیقاتی سازمان ملل درمورد استفاده ازسلاح شیمیایی علیه مردم سوریه، هنوزموضوع عاملین این حمله میان پاریس و مسکو حل نشده باقی مانده است. درسفر روزگذشته نیز همچنان این اختلاف ادامه یافت. به نوشته لیبراسیون وزیرامور خارجه فرانسه و بطورکلی غرب تردیدی ندارد که این ارتش بشاراسد بوده است که از سلاح شیمیایی علیه مردم خود استفاده کرده است، درحالیکه مسکو همچنان اصراردارد که آنچه روز ۲۱ ماه اوت درحومه دمشق روی داد می‌تواند یک اقدام تحریک آمیز ازسوی مخالفین رژیم بوده باشد، تا ازاین طریق غرب را وادار به دخالت نظامی درسوریه برای ضربه زدن به رژیم نمایند.
ازبحران سوریه و خبرهای مربوط به ادامه تلاش‌های بین المللی که بگذریم یک خبرغم انگیز دیگر درهمه روزنامه‌های صبح فرانسه جلب نظرمی کند، و آن تیراندازی درساختمان فرماندهی نیروی دریائی آمریکا درواشنگتن است که روز گذشته دوازده کشته و شماری نامعلوم زخمی به جای گذاشت.
همانگونه که درخبر‌ها آمده بود یک کارمند اداری نیروی دریائی روز گذشته وارد ساختمان این نیرودرواشنگتن شد و به مسلسل به روی همکاران خود آتش گشود. روزنامه‌های فرانسه درگزارش‌های خود به نقل ازمقامات پلیس آمریکا می‌نویسند که جوان سیاه پوست مجرم که خود نیز به دست پلیس کشته شده است، ازتعادل روانی برخوردارنبوده است.
فیگارو می‌نویسد: با این کشتارتازه گروه‌های هوادار محدویت حمل سلاح درآمریکا آنرادلیل تازه‌ای برحقانیت خواست‌های خود می‌دانند و احتمالاً برفشارهای خودبردولت خواهند افزود.

واما برگردیم به یک بحث داخلی فرانسه، درفرانسه مانند بسیاری از کشورهای جهان شغل روسپیگری به رسمیت شناخته شده است و افرادی که مراحل قانونی را طی نمایند می‌توانند ازپروانه کاربرخوردارگردند، ولی برای زنانی که بدون داشتن پروانه و یا با داشتن پروانه ولی بدون معاینات پزشکی و دیگر شرایط بهداشتی واجتماعی به این شغل روی آورند متحمل جریمه می‌شوند.
اکنون درفرانسه بحث تازه‌ای برای تصویب یک قانون درگرفته است که درصورت تصویب پلیس می‌تواند مشتری روسپیان را جلب و تحویل دستگاه قضائی دهد. موضوعی که بسیاری ازمخالفین و خود روسپیان کمترفهمیده می‌شود.
ازاین قراراست که چنین قانونی از سال نود وشش تا کنون درسوئد به اجرا گذاشته شده و نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که درکاهش شمارروسپیان دراین کشوربه طورچشم گیری کاهش نشان می‌دهد.
از این رو به هنگام انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بانوی جوانی که به عنوان سخنگوی دولت و وزیرامور زنان معرفی شد درطرح برنامه‌های خود زدودن روسپیگری از فرانسه را درمد نظرقرارد اده بود. اکنون به دنبال تلاشهای این بانوی وزیردرچارچوب دولت طرح لایحه‌ای به مجلس برده می‌شود که درصورت تصویب، داوطلبان استفاده از خدمات روسپیان تحت تعقیب و مجازات قرارخواهند گرفت.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید