یونان/ ترکیه/ پناهجویان

مشکلات برگرداندن مهاجران از یونان به ترکیه

REUTERS/Giorgos Moutafis

مسئولین سیاسی یونان در حالی میخواهند قرارداد محدود کردن مهاجران را که بین ترکیه و کشورهای اروپایی امضا شد عملی کنند، از یک سو درخواست پناهندگی مهاجران بیشتر شده است و از سوی دیگر مهاجران با این عمل ابراز مخالفت کرده‌اند.

تبلیغ بازرگانی

بعد از اینکه دیروز یک کشتی حامل 202 تن از مهاجرانی که در یونان درخواست پناهندگی نکرده بودند، به "دیکیلی" شهر بندری ترکیه فرستاده شد، و در حالیکه مهاجران ساکن جزیرۀ "کوس" یونان بر علیه این اخراج اعتراض کردند، امروز در انتظار بهبود اوضاع، هیچ برگشت جدیدی پیش‌بینی نشده بود. یکی از مسئولین سرویس یونانی هم آهنگ سازی مهاجرت ها، "جرج کیریتسیس" گفته است که برگرداندن مهاجران زمانی ادامه خواهد یافت که تعداد زیادی از مهاجران جمع شوند و ترکیه هم چراغ سبز بدهد. ترک‌ها چهارشنبه را پیشنهاد کرده‌اند.

از سوی دیگر، در "کوس" و همچنان در "لزبوس"، دو جزیره‌ای که محل رسیدن مهاجران بوده است، روند اسم نویسی آنان کندتر از گذشته شده؛ دلیل آن هم این است که تعداد بیشتری از مهاجران برای جلوگیری از فرستاده شدن به سوی ترکیه، همزمان با رسیدن به یونان درخواست پناهندگی میکنند.

در "کوس" مشکل دیگری هم است، اینکه صدها تن از مهاجران که بعد از جنگ بین گروه‌های مختلف مهاجران، از محل نگهداری خود فرار کرده اند و نمیخواهند به آنجا برگردند؛ این محل که "ویال" نام دارد، محلی شبیه زندان است که در آنجا مهاجران شب را سپری میکنند و همچنان تعدادی از آنان از آنجا به ترکیه برگردانده خواهند شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید