روز جهانی کودک

مشکلات حقوقی و اجتماعی کودکان- گفتگو با شیرین عبادی

شیرین عبادی، وکیل مدافع، فعال حقوق بشر و برندۀ جایزۀ صلح نوبل
شیرین عبادی، وکیل مدافع، فعال حقوق بشر و برندۀ جایزۀ صلح نوبل DR

امروز یکشنبه ۲۰ نوامبر مصادف با روز جهانی کودک است. در همین رابطه دولت ترکیه میخواهد قانونی را در پارلمان این کشور به تصویب برساند، که بر مبنای آن قرار است در بعضی موارد مشکل تجاوز جنسی  به افراد زیر سن در این کشور با ازدواج حل گردد.

تبلیغ بازرگانی

سازمان ملل طرح قانونی را که قرار است در رابطه با تجاوز جنسی به کودکان در ترکیه تصویب شود، محکوم کرده است. بر اساس این قانون، در بعضی موارد، مجازات مجرم تجاوز به کودکان، در صورتیکه متجاوز با آن قربانی تجاوز ازدواج کند، میتواند لغو شود. در بررسی این موضوع و همچنان مشکلات حقوقی و اجتماعی کودکان بصورت عموم، گفتگویی دارم با شیرین عبادی، وکیل مدافع، فعال حقوق بشر و برندۀ جایزۀ صلح نوبل.

خانم شیرین عبادی، با اظهار تاسف از اینکه ترکیه تا چنین سرحدی در حال عقب گرد از معیارهای حقوق بشری است، میگوید که آمدن رژیم اسلامی در این کشور به جای اینکه نویدی برای بهبود وضع مردمان باشد، مردم را از اسلام بیزار کرده است.

در ایران هم قوانینی علیه کودکان وجود دارد. از همه مهمتر این که سن مسئولیت کیفری در ایران بسیار پایین است. این سن برای دختران نه سال و برای پسران پانزده سال است. سن ازدواج همچنان، برای دختران سیزده سال و برای پسران پانزده سال است. کشتن عمدی فرزند از موارد تخفیف مجازات است. و بسیار قوانین نامناسب دیگر.

خانم عبادی به ریشه های این مشکلات هم میپردازد و از فرهنگ «پدر سالاری» به عنوان منشاء این مشکلات یاد آوری میکند. او همچنان میگوید که برای اینکه این فرهنگ ریشه کن شود، هم قانون گذاری مهم است و هم آموزش. در نهایت، برای این که به مردم آموزش درست داده شود و در جامعه قوانین خوب تصویب شوند، خانم عبادی از دموکراسی با مردم سالاری صحبت میکند.

گفتگو با شیرین عبادی، وکیل مدافع، فعال حقوق بشر و برندۀ جایزۀ صلح نوبل

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید