ترکیه / اروپا

مشکلات حقوق بشری در قرارداد میان ترکیه و اروپا - گفتگو با سعید محمودی

سعید محمودی، رئیس دانشکدۀ حقوق دانشگاه استکهلم
سعید محمودی، رئیس دانشکدۀ حقوق دانشگاه استکهلم Rfi فارسی

کمیسیون حقوق بشر در فرانسه قراردادی را که میان اروپا و ترکیه امضا شد، خلاف موازین حقوق بشر خوانده است.

تبلیغ بازرگانی

در قرارداد میان ترکیه و اروپا، صحبت از برگرداندن مهاجران غیر قانونی از اروپا به ترکیه است. البته در مقابل، اروپاییان قرار شده است به همان تعداد، مهاجر قانونی را بپذیرند. ولی این مسئله، از نظر قوانین حقوق بشری اشکال دارد. این موضوع را امروز با آقای سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل بررسی میکنیم.

آقای سعید محمودی میگوید که انتقال دست جمعی مردم بر اساس قوانین حقوق بشری ممنوع است. و به همین دلیل این قرارداد منافی تعهدات و قوانین قبلی است. از سوی دیگر، پیمان حق کودکان هم ایجاب میکند که در مورد خانواده تصمیمی گرفته شود که بهترین تصمیم برای کودکان باشد. این هم در تضاد با این پیمان قرار میگیرد.

آقای سعید محمودی تصریح میکند که بررسی حق پناهجویی یک امر شخصی است. مسئولین باید به درخواست هر فرد، بصورت انفرادی رسیدگی کنند. در نتیجه، تصمیم عمومی در مورد یک تعدادی از مردم، در قانون جا ندارد.

ولی در بارۀ اینکه ترکیه خواهان پول و مزایای دیگری در ازای این تعهد شده است، آقای محمودی نظر منفی ندارد و میگوید که ترکیه حق دارد از فرصت استفاده کند و حق دارد که برای حمل بار مهاجران که بر دوش آنان است، از دیگران کمک بخواهد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید