افغانستان

مشکلات در آغاز کار مجلس نمایندگان افغانستان

Reuters
متن توسط : عزیز احمد فرد
۶ دقیقه

رئیس پارلمان هنوز هم انتخاب نشده است و بر اساس قوانین داخلی مجلس نمایندگان، انتخاب رئیس بسیار سخت است.

تبلیغ بازرگانی

اگرچه دور جدید پارلمان از مدتی به اینسو افتتاح شده است ولی به دلیل مشکلات تشکیلاتی هنوز هم به کار آغاز نکرده است.

گفتگو با رمضان بشر دوست، نمایندۀ کابل

برای بررسی این موضوع گفتگویی داریم با آقای رمضان بشر دوست، نمایندۀ کابل. به نظر آقای بشردوست دلیل اینکه کار ها پیشرفت نمیکنند، اینست که هرکسی از یک گروه خاص نمایندگی میکند و هیچکس به فکر همۀ ملت نیست.

آقای بشردوست از ائتلاف آقایان سیاف و قانونی در دور اول یاد آوری میکند که در نتیجۀ آن، آقای قانونی موفق شد رئیس مجلس شود. ولی اینبار این ائتلاف، که میتوانست به نفع سیاف تمام شود، صورت نگرفت.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید