افغانستان / بدخشان

مشکلات عمومی و خصوصی ولایت بدخشان در برگزاری انتخابات

در ولایت برخشان، به دلیل صعب العبور بودن مناطق، در بسیار محلات اسم نویسی رای دهندگان صورت نگرفته است.

تبلیغ بازرگانی

در بررسی این موضوع گفتگویی دارم با آقای عبدالعزیز، نمایندۀ سابق بدخشان. او میگوید که در این ولایت انتخابات با سه مشکل مواجه است. دوتای آن، طبیعی است و یکی دیگر، مشکل امنیت.
مشکلات طبیعی، یکی پهنای ولایت و فاصله میان شهر ها، و آنهم در کوهستان های صعب العبور میباشد، که در بسیاری موارد، راه موتر رو ندارد و تنها میشود پیاده، و یا هم با اسپ و الاغ آن را طی کرد.
مشکل طبیعی دوم آب و هوای سرد منطقه است و چون انتخابات در اول بهار دایر میشود، برف و یخبندان مانع شرکت بسیاری از مردم خواهد شد.
مشکل سوم بی امنیتی است که متاسفانه، در بدخشان هم گروه های شورشی زیاد شده اند، و میتوانند امنیت انتخابات را بهم بزنند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید