فرانسه / مطبوعات

مشکل دارو درایران با تحریم ها درارتباط است ولی دارو تحریم نیست

 اکنون بیش ازچهل وهشت ساعت است که وسائل ارتباط جمعی دراروپا کناره گیری پاپ اعظم، بندیکت شانزدهم، ازوظایف رهبری کلیسای کاتولیک را درصدر اخبارو گزارش های خود قرارمی دهند.

تبلیغ بازرگانی

 این خبربه دوعلت عمده، اخبارو گزارش های سیاسی واقتصادی را تحت الشعاع قرار داده است. دلیل نخستین آن، نوع غافلگیرکننده انتشارخبربود. پاپ اعظم درمیان سخنان خود که بطورمعمول بیان می کند، به یک باره به تصمیمی اشاره کرد، که براساس آن، می خواهد دربیست وهشتم فوریه سال جاری، یعنی درست دو هفته دیگر، اداره امورمومنان کلیسای کاتولیک را به شخصیت دیگری بسپارد و به هویت دوران کیش خود یعنی ژوزف راتسینگربازگردد.
علت دوم بی سابقه بودن موضوع استعفای ناگهانی رئیس دولت واتیکان ویا رئیس روحانی- اداری یک میلیاردو دویست میلیون باورمندان مذهب کاتولیک بود که دربسیاری موارد علی رغم زندگی درجامعه های لائیک بویژه در اروپا برای نظریات رهبرکلیسای کاتولیک، به عنوان عالیترین مقام سیاسی- اخلاقی و مذهبی، اهمیت بسیاری قائل اند.
لیبراسیون روزنامه صبح پاریس درصفحه اول خود باتیتردرشت می نویسد: پاپ رفت، خدا استعفا بده. لیبراسیون دریک دید انتقادی به دخالت مذهب درروش زندگی اجتماعی باورمندان می نویسد: با اینکه کلیسای مسیحی بصورت مُزمنی درحال ازدست دادن روحانیت و باورمندان خود است، با این حال مانند اسلام برای تحمیل قوانین ارتجائی خود به جامعه ازهیچ کوششی فروگذارنمی کند.

به هرحال، روزنامه های امروز فرانسه، همچنان یکی ازمهمترین تیترهای خودرا به گذشته، حال وآینده ی کلیسای کاتولیک درسایه استعفای پاپ اعظم اختصاص داده اند.
بد نیست به مناسبت بازگشت بحث های مذهبی به مطبوعات، به چند رقم درفرانسه اشاره کنیم. 60 درصد فرانسویان خود را متعلق به کلیسای کاتولیک می دانند، ولی ازمیان حدود چهل میلیون باورمندان کلیسای کاتولیک، به نوشته لیبراسیون، تنها شش میلیون نفردرمراسم نیایش حضورمی یابند.
چهارده هزارکشیش اداره امور روحانی کلیسای کاتولیک را برعهده دارند. شمارمسلمانان درفرانسه به حدود پنج میلیون نفربرآورد می شود، ولی به نوشته لیبراسیون یک ونیم میلیون نفرازآنان مراسم مذهبی مانند روزه و نماز را رعایت می کنند.
لیبراسیون با ارائه این آمارو ارقام می نویسد: با اینکه نفوذ کلسیای مسیحی درفرانسه روز به روز درحال افت مداوم است و علی رغم این واقعیت که اسلام دراین کشوردراقلیت کامل قرارد ارد، هر دو مذهب همه کوشش خود را به کارمی برند تا درزندگی اجتماعی و خصوصی شهروندان دخالت نمایند.

لیبراسیون در رابطه با همین نگاه انتقادی خود به دخالت دین درزندگی اجتماعی، در کنار خبرهای مربوط به کلیسا و کناره گیری پاپ بطورمفصل به مصوبه شب گذشته ی مجلس ملی فرانسه پرداخته است که در پایان دو هفته بحث های تند و همراه با تنش پیش نویس قانون ازدواج همجنسگرایان با اکثریت آراء احزاب سوسیالیست و کمونیست به تصویب رسید.
موضوع پیروزی هواداران لایحه ی ازدواج همجنسگرایان درمرحله اول تصویت لایحه امروز درکلیه ی روزنامه های سراسری این کشوراز تیترهای عمده به شمارمی رود.
این لایحه که یکی از وعده های فرانسوا هُولاند درمبارزات انتخاباتی وی درسال گذشته بوده است، سحرگاه روز دوشنبه در پایان بیش از ده ساعت بحث و پرسش و پاسخ شبانه از وزیر دادگستری با 329 رای موافق و 229 رای مخالف به تصویب رسید و برای تصویب نهائی به مجلس سنا فرستاده شد.

پیش بینی می شود این لایحه درسنا نیزبدون مشکل چندانی به تصویب برسد، زیرا درمجلس سنا نیز، هرچند ضعیف، ولی جناح سوسیالیست و چپ از اکثریت برخورداراست.
ازدیگر تیترهای روزنامه های مهم فرانسه، سومین آزمایش اتمی کره ی شمالی است که بخش وسیعی از مطالب روزنامه های امروز فرانسه را به خود اختصاص داده است.

ایزابل لاسر، تحلیگر فیگارو، درگزارشی دراین باره می نویسد: رئیس جمهوری آمریکا درحالی نوید خلع سلاح جهانی را می دهد که تلاش کشورها برای دست یابی به سلاح اتمی هرروز بیشترمی شود. پس ازکره شمالی به ایران نگاه کنیم، پاسخ آیت الله خامنه ای به پیشنهاد جو بایدن درمورد مذاکرات مستقیم برای حل و فصل برنامه های اتمی ایران منفی بود. یک دیپلمات فرانسوی به ایزابل لاسرمی گوید: با توجه به شرایط موجود ازهم اکنون روشن است که نمی توان ازمذاکرات قزاقستان، دربیست وششم فوریه، انتظارنتیجه ی معجزه آسائی داشت.

ایزابل لاسرمی افزاید: واقعیت دیگر این است که با دست یابی ایران به سلاح هسته ای شمارزیادی ازکشورهای خاورمیانه گام درراه اتمی شدن خواهند گذاشت، کشورهائی مانند عربستان سعودی، ترکیه، یا مصرو غیره. به نوشته فیگارو، این درست آنچیزی خواهد بود که به گفته کارشناسان دیگر مفهوم باز دارندگی سلاح اتمی ازمیان برداشته خواهد شد.
درفیگارو گزارشی نیز به ایران و موضوع کمبود دارو دراین کشور اختصاص یافته. دلفین مینوئی روزنامه نگار فیگارو دراین باره خاطرنشان می سازد که ورود دارو به ایران تحریم نشده است، بلکه مشکل را باید درجای دیگری جستجو کرد. مینوئی با اشاره به گزارشی که توسط یک پژوهشگرایرانی درواشنگتن انتشاریافته می نویسد: دومشکل عمده درایران پیش پای اقتصاد عمومی، حتی دارو قرار دارد، اول نقل انتقالات بانکی است که، به علت تحریم ها، ایران از آن محروم است و دوم کاهش صادرات نفتی و مالاً کاهش درآمد های ارزی کشور نیز به دنبال داشته است. به نوشته فیگارو سیاست های دولت و بانک مرکزی ایران نیز درمورد اختصاص الویت های ارزی به کالاهای مورد نیاز کشور درمشکلات دارو در ایران بی تاثیرنبوده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید