ایران

اولین مصاحبه حسن روحانی با تلویزیون دولتی ایران

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، شب سه شنبه دهم سپتامبر در اولین مصاحبهٔ مستقیم خود با خبرنگار تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی شرکت کرد.  

تبلیغ بازرگانی

رئیس جمهوری اسلامی دراین مصاحبه به بخشی ازمشکلات دولت درزمینه‌های اقتصادی وبین المللی اشاره کرد و اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی را با وجود «رکود تورمی» شدید موقعیتی «ویژه» توصیف نمود.

حسن روحانی دراین گفت‌و‌گوی زنده با خبرنگارتلویزیون دولتی آماری ازوضیعت وخیم اقتصادی جمهوری اسلامی ارائه کرد و گفت: «تورم نقطه‌ای ۴۴ درصد است وتورم سالانه ما درپایان مرداد ماه ۳۹ درصد و این رقم نشان می‌دهد که کشورازنظرتورم و رکود درشرایط ویژای قراردارد».

رئیس جمهوری اسلامی در یک رقم دیگر ازعملکرد دولت‌های سابق جمهوری اسلامی اعلام داشت: بودجه جمهوری اسلامی در ده سال گذشته از۲۵ هزارمیلیارد تومان به ۲۱۰ هزارمیلیارد تومان رسیده، یعنی هشت برابرشده است، درحالیکه قیمت اجناس طی این مدت ۵ برابرشده است «.

روحانی گفت: با بودجه ۲۱۰ هزارمیلیارد تومانی، گزارشی که دردولت قبل به من دادند گفتند که درخوشبینانه‌ترین شرایط ۱۳۰ هزارمیلیارد تومان آن محقق می‌شود یعنی هشتاد هزارمیلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت.

روحانی درباره سیاست‌های دولت درمورد مسائل بین المللی به ادامه توسعه روابط جمهوری اسلامی با روسیه تاکید کرد و دراین رابطه گفت: درنشست سازمان همکاری‌های معروف به شانگهای دو ملاقات خواهم داشت که» ویژه «هستند، یکی با رئیس جمهوری روسیه است، چرا که ما برای» روابط با کشورهمسایه خود روسیه اهمیت زیادی قائل هستیم و با این کشوردربسیاری مسائل منطقه و جهانی هم نظرهستیم وتلاش این دولت این است که روابط با روسیه گشترش یابد و ملاقات دوم من با رئیس جمهوری چین است، زیرا روابط با این کشورنیزبرای ما اهمیت ویژه‌ای دارد وهمکاری‌های متعددی با این کشورداریم «.

وی درادامه سخنان خود به حضوردرمجمع عمومی سازمان ملل (۲۲ سپتامبر درنیویورک) اشاره کرد وگفت درمورد مذاکرات با ۱+۵ آن‌ها ازما خواسته‌اند که مذاکرات را آغازکنیم و ما هم آماده‌ایم. روحانی گفت:» یکی از حقوق مسلم ملت ایران غنی سازی درخاک خود است «.

وی گفت می‌توانیم نگرانی‌های کشور‌ها مرتفع کنیم ودراین زمینه ما دنبال اعتماد متقابل واحترام متقابل و حقوق برابر هستیم.

رئیس جمهوری اسلامی درمورد بحران سوریه نیز گفت: سوریه درخط مقدم مقاومت است، وافزود: ما استفاده ازسلاح شیمیایی درهرکشوری ودرهرشرایط را محکوم می‌کنیم، اما آن‌ها می‌خواستند به این بهانه مداخله خارجی را شروع کنند که حمهوری اسلامی ایران و دولت دراین زمینه فعال بود.

وی دررابطه با احتمال دورشده خطرجنگ علیه رژیم بشاراسد گفت:» علاماتی برای دورشدن سوریه ازجنگ می‌بینیم «.
روحانی با این حال به این موضوع مورد مناقشه درایران اشاره نکرد که آیا به گفته هاشمی رفسنجانی حکومت دمشق از سلاح شیمیایی سود جسته است یا به گفت دیگرمقامات حکومت اپوزیسیون مسئولیت این جنایت را برعهده دارد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید