ایران/ آمریکا

احمدی نژاد: موسوی و کروبی آزاد بودند و هستند

Reuters

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، که برای شرکت و سخنرانی درمجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفرکرده است، روز گذشته دراولین روز اقامت خود دراین شهر دریک مصاحبه مطبوعاتی به پرسش های "کریستین امان پور" روزنامه نگار ایرانی تبار پاسخ گفت. 

تبلیغ بازرگانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران دراین گفتگو در پرسشی پیرامون وضعیت آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران اپوزیسیون داخلی نظام اسلامی گفت: آنها آزاد هستند. احمدی نژاد منکروجود تضییقات قضائی علیه رهبران جنبش اعتراضی ایران گردید و گفت: "اگر میخواستند برای آن ها پرونده بسازند، سال گذشته می ساختند.
وی گفت: "اصلاً فکرنمی کنیم نیازباشد! آن ها آزاد بودند، هنوزهم آزاد هستند و به زندگی روزانه شان مشغولند".

بخش دیگری از سخنان احمدی نژاد به دو آمریکائی زندانی در ایران اختصاص یافت که وی طی آن ضمن ابرازعلاقه به آزادی این دو جوان، خواستارآزادی ایرانیان زندانی درآمریکا گردید.
لازم به یادآوری است که چند تن ازایرانیان مقیم آمریکا درسال های اخیر به علت دورزدن قوانین آمریکا و نادیده گرفتن مقررات مربوط به تحریم های ایران، ازسوی دادگاه های آمریکا محکوم به زندان و جریمه نقدی گردیده اند که ظاهراً اشاره رئیس جمهوری اسلامی به این افراد بوده است.
محمود احمدی نژاد باردیگر تحریم های اعمال شده علیه ایران را بی تاثیر دانست و آنرا "نقض جدی قوانین بین المللی دانست، که به گفته وی، تصویب آنها "اشتباه، غیرقانونی و توهین به مردم ایران" بوده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید