مصر

مصر دارای یک نخست وزیر موقت جدید شد

ابراهیم محلب
ابراهیم محلب

ابراهیم محلب، یکی از چهره های شناخته شدۀ حزب حسنی مبارک، که در سال 2011، توسط انقلاب مصر سرنگون شد، امروز به عنوان نخست وزیر موقت این کشور، انتخاب شد.

تبلیغ بازرگانی

ابراهیم محلب، در حکومت سرنگون شدۀ حسنی مبارک، وزیر امور مربوط به مسکن بود. او امروز طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که رئیس جمهور موقت، عدلی منصور، از او تقاضا کرده است که به دلیل استعفای نخست وزیر موقت قبلی، حازم الببلاوی، یک تیم جدید حکومتی تشکیل بدهد.

این تغیرات و انتخابات را ارتش کرده است که البته بعد از کودتای سال گذشته که طی آن ارتش مصر حکومت منتخب محمد مرسی، رهبر اخوان المسلمین را خلع کرد، ادارۀ امور به دست ارتش است.

ابراهیم محلب متولد سال 1949، یک مهندس یا انجینیر است و رئیس شرکت حکومتی عرب کانتراکتور بود. که یکی از مهمترین شرکت های ساختمانی در مصر است. او به عنوان یکی از کادر های کهک حزب مبارک، یعنی حزب ملی و دموکراتیک مصر، عضو سنای این کشور هم بود.

مخالفین او را به عنوان یکی از مهره های رژیم سابق میشناسند و همدین صباحی، شخصیت چپی مصر، که کاندیدای ریاست جمهوری هم اسا، با آمدن او، از برگشت شخصیت های رژیم سایق و قدرت مطلقۀ گذشته، ابراز ترس کرده است.

اتنخاب او در حالی صورت میگیرد، که مصر برای انتخابات ریاست جمهوری، در بهار آینده، آمادگی میگیرد. انتخاباتی که در آن، رئیس کل ارتش، مارشال عبئالفتاح السیسی، هم کاندید خواهد بود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید