ایران

مصوبه مجلس اسلامی در مورد پرونده اتمی این کشور

ایران با بازرسی کشتی ها و هواپیما های خود ازسوی کشورهای ثالث مقابله به مثل خواهد کرد.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری "مهر" نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کردند نسبت به کشورهائی که به بازرسی هواپیما ها و کشتی ها ایرانی با محموله های باری ایران مبادرت می ورزند و یا از تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی خود داری می کنند مقابله به مثل نماید.

نمایندگان مجلس اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه بیستم ژوئیه) در ادامه بررسی جزئیات طرح صیانت ازدست آوردهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ، سازمان انرژی اتمی را موظف ساختند تا جهت تامین سوخت راکتورهای تحقیقاتی ، آموزشی کشوربرای مصارف پزشکی ، صنعتی و کشاورزی تولید و تامین سوخت از اورانیوم با "غنای بیست درصد" را تمهید کند.

دولت در عین حال موظف شده است صرفاً درچارچوب توافقنامه پادمان معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای با آژانس همکاری نماید و اجابت درخواست های فراتر از توافقنامه پادمان توسط دولت ممنوع شده است. بر اساس یک ماده دیگر این طرح دولت را موظف می داند نسبت به کشورهائی که به بازرسی هواپیماها و کشتی های ایرانی با محموله های باری این کشورمبادرت می ورزند و یا از تحویل سوخت به هواپیما های ایرانی خود داری می کنند مقابله به مثل نماید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید