سوریه/ ژنو٢

مطرح شدن ایجاد دولت انتقالی در سوریه، برای نخستین بار در مذاکرات مستقیم در ژنو

متن توسط : شاهرخ بهزادی
۲ دقیقه

مخالفان سوریه، امروز چهارشنبه، اعلام کردند که در مذاکرات "ژنو ٢" برای نخستین بار، ایجاد یک دولت انتقالی در سوریه مطرح گردیده است. در همین حال هیأت نمایندگی دولت سوریه در مذاکرات "ژنو ٢"، ضمن اعلام آمادگی این هیأت برای مذاکره در چهارچوب بندهای مندرج در "ژنو١"، تصریح کردند که مذاکرات امروز صرفاً بر روی پایان بخشیدن به خشونت‌ها و مبارزه با تروریسم متمرکز گردیده بود.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوئی صفی- یکی از اعضای اپوزیسیون سوریه، در پایان نشست صبح امروز که بین هیأت نمایندگی رژیم سوریه و مخالفان تحت نظارت اخضر ابراهیمی برگزار گردید، گفت که مذاکرات امروز گامی به جلو بود. وی اعلام کرد در نشست امروز، برای نخستین بارموضوع دولت انتقالی از سوی مخالفان سوریه مطرح گردید.

خبرگزاری فرانسه از برداشت‌های متناقض دو گروه مذاکره کننده در کنفرانس "ژنو ٢" خبر داده است. در حالی که متن تصویب شده در کنفرانس "ژنو١" ابهاماتی دارد و سرنوشت بشار اسد در این متن در صورت ایجاد یک دولت انتقالی در سوریه به روشنی بیان نشده است، مخالفان، کنفرانس "ژنو١" را راهی برای ایجاد یک دولت انتقالی مقتدر بدون بشار اسد میدانند.

دولت سوریه این سناریو را به کلی رد کرده و اعلام می کند برای ایجاد یک دولت انتقالی که مخالفان نیز بتوانند در آن شرکت نمایند، باید در ابتدا مذاکرات بر روی بندهای نخستین "ژنو١" متمرکز گردد. بندهای نخستین توافق "ژنو١"، بین قدرت‌های بزرگ بر پایان دادن خشونت ها درسوریه تأکید کرده است. موضوع ایجاد یک دولت انتقالی در سوریه، در بند 8 توافق نامه "ژنو١" قرار دارد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید