مطرح شدن دوباره اختلافات ایران و افغانستان، در خصوص آب رودخانه هیرمند

کارشناسان ایرانی معتقدند که تعادل زیست-محیطی تالاب های هامون و همچنین حیات انسانی در این منطقه مورد تهدید جدی قرار گرفته است
کارشناسان ایرانی معتقدند که تعادل زیست-محیطی تالاب های هامون و همچنین حیات انسانی در این منطقه مورد تهدید جدی قرار گرفته است MEHR

اختلافات بین افغانستان و ایران در خصوص استفاده از آب رودخانه هیرمند بار دیگر موضوع مطرح در فضای سیاسی و رسانه ای دو کشور ایران و افغانستان شده است.

تبلیغ بازرگانی

اختلافات بین افغانستان و ایران در خصوص استفاده از آب رودخانه هیرمند بار دیگر موضوع مطرح در فضای سیاسی و رسانه ای دو کشور ایران و افغانستان شده است.

در باره کم و کیف این موضوع گفتگویی انجام داده ایم با برهان ریاضی استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در تهران.

گفتگو با برهان ریاضی

برهان ریاضی میگوید که دریاچه هامون در سیستان در بردارنده دو تالاب مهم و طبقه بندی شده بین المللی است که از لحاظ زیست- محیطی حائز اهمیت بسزائی است. این دو تالاب عبارتند از "هامون پوزک" و "هامون هیرمند".
وی اظهار میدارد که از چند دهه پیش بدلیل ایجاد سد های متعدد بر روی رودخانه هیرمند(هلمند) در افغانستان، به اندازه کافی آب به تالاب های هامون نمیرسد و با توجه به عدم وجود سفره های زیر زمینی آب در سیستان، تعادل زیست-محیطی تالاب های هامون و همچنین حیات انسانی در این منطقه مورد تهدید جدی قرار گرفته است.
برهان ریاضی اعتقاد دارد که برای حل مشکل و نجات تالاب های دریاچه هامون باید هرچه زودتر قرارداد جدیدی در مورد تقیسم آب رودخانه هیرمند بین دوکشور ایران و افغانستان منعقد گردد...
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید