فرانسه/ تروریسم

مظنون مرتبط با حمله در خیابان شانزه لیزه پاریس خود را به پلیس بلژیک تسلیم کرد

ماموران امنیتی فرانسه در حال بازرسی ماشین عامل حمله در خیابان شانزه لیزه پاریس.
ماموران امنیتی فرانسه در حال بازرسی ماشین عامل حمله در خیابان شانزه لیزه پاریس. REUTERS/Reuters Tv

منابع قضایی فرانسه روز جمعه ۲۱ آوریل اعلام کردند که سه تن از نزدیکان عامل حمله در خیابان شانزه لیزه پاریس بازداشت شده اند. همزمان فردی که ماموران امنیتی بلژیک به ظن ارتباط با این حمله در جستجوی او بودند خود را به پلیس بلژیک تسلیم کرده است.

تبلیغ بازرگانی

پییر-هانری برانده، سخنگوی وزارت کشور فرانسه صبح امروز به رادیوی فرانسوی "اروپای یک" گفت این فرد که مقام های امنیتی بلژیک دستور جستجو وبازداشت او را صادر کرده بودند، خود را به ادراه پلیس شهر "آنور" تسلیم کرده است.

پنجشنبه شب گذشته بعد از آنکه یک مهاجم مسلح در تیراندازی به سوی کامیون پلیس در خیابان شانزه لیزه یک پلیس را کشت و خود در تیراندازی تقابل از پا درآمد، مقام های امنیتی بلژیک از وجود یک مظنون بلژیکی مرتبط با این حمله به پلیس فرانسه اطلاع دادند.

به گفته منابع امینتی بلژیک، در بازرسی آپارتمان این فرد مظنون ۳۵ ساله یک بلیط مسافرت به فرانسه در روز ۲۰ آوریل و تعدادی اسلحه و نقاب پیداکرده اند.

سخنگوی وزارت کشور فرانسه گفت تحقیقات در در مورد ارتباط مظنون بلژیکی با عامل حمله در خیابان شانزه لیزه همچنان ادامه دارد و هنوز زود است در این مورد اظهار نظر کند.

همزمان منابع امنیتی فرانسه امروز اعلام کردند که سه تن از نزدیکان عامل حمله در خیابان شانزه لیزه که شب گذشته در منزل او در یکی از حومه های شرق پاریس بازداشت شده اند از سوی ماموران ضد تروریستی فرانسه تحت بازپرسی قرار دارند.

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید