ایران

معاون بهداشتی وزیر بهداشت: آب آشامیدنی تهران کاملاً سالم است

علی اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزیر بهداشت
علی اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزیر بهداشت IRNA

در پی منتشر شدن خبر آلودگی آب تهران که تازگی ندارد و تشویق مردم به استفاده از آب معدنی، علی اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزیر بهداشت گفت: آلودگی آب تهران یک خبر سوخته است. مردم هیچ نگرانی نداشته باشند، آب شرب سراسر تهران کاملاً سالم است، میزان نیترات آن هم کمتر از حد مجاز است.

تبلیغ بازرگانی

علی اکبر سیاری افزود: البته در گذشته به علت خشکسالی و کمبود آب نگرانی هایی داشتیم اما با بارندگی های اخیر و اضافه شدن آب سدها همه نگرانی ها بر طرف شده و آب کاملاً سالمی در اختیار مردم تهران قرار دارد.

علی اکبر سیاری گفت: آب تهران از دو منبع تأمین می شود یکی آب سدها که آب سطحی است و دیگری منابع آب زیرزمینی که از چاهها بعد از تصفیه شدن مورد استفاده قرار می گیرد. اگر میزان نیترات آب چاه بیش از حد مجاز باشد نیترات آن گرفته و تصفیه می شود تا به حد استاندارد برسد و بعد وارد مدار می شود.

معاون وزیر بهداشت در عین حال با تکذیب خبر مطرح شده در مورد آلودگی آب تهران و گفتن این که مردم با خیال راحت آب شرب تهران را مصرف کنند می افزاید: حتی برای کودکان نیز می توان آب شرب تهران یا آب بطری را بعد از جوشاندن استفاده کرد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید