دسترسی به محتوای اصلی
ایران / روسیه

مقاله روزنامه روسی کامرسنت در مورد ایران

متن توسط : رحمت قاسم بیگلو
۲ دقیقه

یک روزنامه روسی هشدار داد که تحریم های آمریکا و اروپا به اقتصاد ایران لطمات سنگینی وارد خواهد کرد.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری روسی "ریا نووستی" نشریه "کامرسنت" چاپ روسیه در مقاله مفصلی در مورد ادامه تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی نوشته است، امروز اتحادیه اروپا بسته تحریم های یک جانبه علیه ایران را بررسی می کند (روز پنجشنبه بیست و دوم ژوئیه بررسی کرد)، به عنوان مثال تحریم های اتحادیه اروپا به موازات تحریم لوازم ضروری برای تولید هسته ای، سلاح و مهمات، بخش انرژی ایران را هدف قرار می دهند. انتظار می رود که تحویل کلیه تجهیزات و فناوری هائی که ممکن است در بخش نفت و گازایران مورد استفاده قرارگیرند، ممنوع اعلام شوند.

بعلاوه تحویل تجهیزات لازم برای تولید گاز مایع و محصولات نفتی و همچنین سرمایه گذاری در زمینه های یاد شده نیز تحت تحریم های تازه قرار گیرند. در کنار آنها اتحادیه اروپا قصد دارد که حریم هوائی خود را به روی هواپیماهای ترابری ایران مسدود سازد و محدودیت های تازه ای در زمینه نقل انتقالات کالا از مسیر های دریائی نیز در نظرگرفته خواهد شد. بنابراین گزارش، کلاً پنجاه وهفت شرکت و سازمان ایرانی تحت تحریم های اروپا قرار خواهند گرفت و چهل ویک نفر از مقامات ایرانی در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار می گیرند که ورود آنها به خاک کشورهای عضو ممنوع خواهد بود .

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.