ایران / داخلی

مقامات امنیتی و چهارشنبه سوری ایرانیان

نگرانی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی، از سیاسی شدن مراسم سنتی "چهارشنبه سوری" درایران، موجب شدکه مسئولین کشوری و لشکری جمهوری اسلامی، به زبان های گوناگون زبان به تهدید جوانان برگزارکننده مراسم بگشایند.

تبلیغ بازرگانی

نگرانی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی، ازسیاسی شدن مراسم سنتی "چهارشنبه سوری" درایران، موجب شدکه مسئولین کشوری و لشکری جمهوری اسلامی، به زبان ها گوناگون زبان به تهدید جوانان برگزارکننده مراسم بگشایند.
سردارپاسدار" احمد رضا رادان" توصیه کرده است که خانواده ها، درکنارفرزندان شان، چهارشنبه سوری را برگزارکنند.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور، ازتوقیف خود روی افراد دستگیرشده درچهارشنبه آخر سال خبر داد ودر این رابطه گفت: افرادی که درمراسم چهارشنبه سوری اقدام به ایجاد "ناامنی" کنند، تا پایان تعطیلات دربازداشت می مانند.
سرداررادان نگفت، منظوروی از "ناامنی" چیست.
درهمین حال، پلیس تهران ومقامات قضائی ایران نیزگفته اند که "با بازداشت شدگان مراسم چهارشنبه سوری برخورد شدید خواهد شد. به گفته آنان، تردد موتورسیکلت ها ازساعت چهاربعد ظهردرتهران ممنوع خواهد بود. گفته شده است که، سه هزارآمبولانس در پایتخت ایران به حال آماده باش درآمده اند.

درایران هرساله چهارشنبه سوری درمیان تمهیدات امنیتی شدید نیروهای انتظامی صورت می گیرد، ولی امسال اولین باراست که، برخی ازرهبران سیاسی مخالف دولت، ازمردم خواسته اند در روز چهارشنبه سوری به طرح مطالبات سیاسی خود بپردازند.

تهدید ها و هشدارها به تهران محدود نمی شود، دربرخی ازشهرهای ایران مانند گرگان و یا کرمانشاه نیزمقامات قضائی درمورد برخورد با تظاهرکنندگان احتمالی هشدارداده اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید