ایران

مقامات ایران منکر رابطۀ اسیدپاشی به روی زنان و "بی حجابی" شدند

مقامات جمهوری اسلامی با اشاره به اسیدپاشی های روزهای اخیر به روی زنان جوان در اصفهان منکر هر گونه رابطه میان این خشونت و پدیدۀ به اصطلاح بی حجابی شده اند، هر چند گروه های افراطی مذهبی از جمله انصار حزب الله طی روزهای اخیر تهدید کرده بودند که عملیات گسترده و قاطعانه ای را "تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر" در سراسر کشور علیه زنان به اصطلاح بی حجاب به اجرا خواهند گذاشت.

تبلیغ بازرگانی

سردار حسین اشتری، جانشین فرماندۀ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ابراز تردید کرد که علت اسیدپاشی به صورت زنان جوان در اصفهان به اصطلاح بدحجابی یا "بی حجابی" آنان بوده باشد. سرهنگ حسین حسین زاده، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان نیز در مورد علل اسیدپاشی به صورت زنان اصفهان طی روزهای گذشته ابراز بی اطلاعی کرده و همانند جانشین فرماندۀ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته که پلیس سرگرم تحقیق برای یافتن و دستگیر کردن عاملان اسیدپاشی های روزهای اخیر است.
همزمان فضل الله کفیل، فرماندار اصفهان، نه فقط مدعی شده که تنها دو مورد اسیدپاشی در اصفهان روی داده، بلکه نیز گفته است که هیچ رابطه ای میان اسیدپاشی های اخیر و به اصطلاح بدحجابی وجود نداشته است. فرماندار اصفهان همچنین ادعا کرده که یکی از خانم های قربانی اسیدپاشی متأهل بوده و "احتمالاً به دلیل اختلافات شخصی" به صورت وی اسید پاشیده شده است.
به گفتۀ شاهدان عینی دست کم به صورت هشت زن طی روزهای اخیر در اصفهان اسید پاشیده شده و عاملان این اقدام با استفاده از موتورسیکلت و در خیابان های پرتردد اصفهان به صورت قربانیان خود اسیدپاشیده اند.
یکی از قربانیان اسیدپاشی دختر بیست و یک ساله ای است که اسید هم صورت او را سوزانده و به هم به علت وارد شدن در دهان وی به اندام درونی اش نیز آسیب رسانده است. نقاط مشترک زنان قربانی اسیدپاشی روزهای اخیر در اصفهان جوانی، زیبایی و غیرچادری بودن آنان است.
در هفته های گذشته رهبر گروه افراطی انصار حزب الله در ایران تهدید کرده بود که واحدهای موتورسوار این گروه قصد دارند در اقدامی گسترده در سراسر کشور علیه آنچه وی "بدحجابی" یا "بی حجابی" نامیده بود دست به اقدام های قاطعانه بزنند، بی آنکه به دلیل همین اظهار غیرقانونی مورد پیگرد و مجازات قرار بگیرد.
اسیدپاشی به روی زنان ایران که بر اساس تلقی رهبران این کشور "بی حجاب" یا "بدحجاب" معرفی می شوند از دهۀ 1360 در جمهوری اسلامی ایران مرسوم و یکی از اشکال ارعاب نه فقط زنان، بلکه کل جامعه در مواقعی بوده که در آنها نظام اسلامی ایران خود را در تنگنا و تهدید احساس کرده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید