افغانستان

ملاقات هیئت حزب اسلامی افغانستان با کرزی

اگر چه طالبان، که بخش عمدۀ شورشیان را تشکیل میدهند، حاضر به مذاکره نشده اند، ولی هیئتی به نمایندگی از حزب اسلامی افغانستان، و برای مذاکره با حکومت، عازم کابل شده است.

Reuters/Omar Sobhani
تبلیغ بازرگانی

در حالیکه از سالها به اینسو، دولت افغانستان، و نهاد های اختصاصی، بر خلاف میل طالبان، میخواهند با آنان باب مذاکره را باز کنند، و طالبان، نه تنها به این پیشنهادات حکومت افغانستان، توجهی نکرده اند، بلکه یگانه باریکه نماینده ای از جانب طالبان به قصر ریاست جمهوری آمد، در نهایت مشخص شد که او یک نمایندۀ جعلی است و با طالبان ارتباطی ندارد. یعنی طالبان با این طرز برخورد، دولت افغانستان را به باد تمسخر قرار دادند و در نهایت، با قتل استاد ربانی، دیگر هیچ امیدی به این مذاکره، حتی برای خوش باوران، نگذاشتند.

درین میان حزب کهنه کار گلبدین حکمتیار، که خودش را جزئی از مخالفین مسلح قلمداد میکند، میخواهد به درخواست حامد کرزی لبیک بگوید. هیئتی که به نمایندگی از حزب اسلامی به کابل رفته است، بر اساس اخبار، هم با حامد کرزی ملاقات کرده است و هم با مسئولین شورای عالی صلح. ولی در مورد محتوا و مسیر این ملاقات ها، هنوز خبری نیست.

در این مورد گفتگویی داریم با امین کریم، یکی از سخنگویان، و نمایندۀ حزب اسلامی در اروپا. حزب اسلامی افغانستان گفته است که شرط عمدۀ آنان برای کنار آمدن در این مذاکرات، خروج نیروهای خارجی است، و امین کریم، میگوید که : «مشکل با اشغال افغانستان توسط نیروهای خارجی آغاز شده است و برون رفت نیروهای خارجی، در دست آقای کرزی و رژیمش نیست. به همین دلیل، آنان میخواهند با خود امریکا مذاکره کنند و در صورتی حاظر به گفتگو با حکومت کرزی استند، که نیروهای خارجی به او صلاحیت گفتگو در مورد خروج آنان را داده باشد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید