ملک سلمان از رژیم ایران خواست که از ایدئولوژی ویرانگر خود دست بردارد

ملک سلمان، پادشاه عربستان، امروز چهارشنبه بیستم نوامبر از رژیم جمهوری اسلامی ایران خواست که از "ایدئولوژی توسعه طلبانه و ویرانگر" خود که حاصلی جز زیان برای مردم این کشور ندارد، دست بردارد.

ملک سلمان پادشاه عربستان
ملک سلمان پادشاه عربستان REUTERS
تبلیغ بازرگانی

ملک سلمان که این سخن را در مجلس شورای این کشور ایراد می کرد، همچنین گفت که "تنها راه تغییر موضع بین المللی در قبال جمهوری اسلامی ایران چشم پوشی این رژیم از ایدئولوژی توسعه طلبانه و ویرانگر خود است."

پادشاه عربستان همچنین گفت که این کشور در پی جنگ نیست، هر چند آماده است با قدرت و قاطعیت تمام از مردم خود در برابر هرگونه تجاوزی حفاظت کند.

پادشاه عربستان سپس ابراز امیدواری کرد که رژیم اسلامی ایران رعایت عقل کرده و دریابد که تنها وسیله و راه تغییر مواضع بین المللی در قبال رفتارهای غیرقابل پذیرش این رژیم، پوشی آن از ایدئولوژی توسعه طلبانه و ویرانگر خود است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید