عربستان سعودی

ملک عبدالله در میان بانوان عربستان

در این تصویرملک عبدالله، پادشاه عربستان به همراه سلطان بن عبدالعزیز ولیعهد این کشوردر میان حدود سی تن از بانوان سعودی محجبه که تعدادی از آنان روبنده نیز بر صورت داشتند، مشاهده می شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این بانوان به منظورشرکت در نشستی در زمینه بهداشت در شهر نجران واقع در جنوب عربستان سعودی گردهم آمده اند.

تبلیغ بازرگانی

 

تعدادی از روزنامه های چاپ عربستان، امروز جمعه، تصویری از ملک عبدالله، پادشاه عربستان به هنگام شرکت در مناظره بر سر برابری جنسیتی در این کشور پادشاهی محافظه کار را به چاپ رساندند. در این تصویرملک عبدالله، پادشاه عربستان به همراه سلطان بن عبدالعزیز ولیعهد این کشوردر میان حدود سی تن از بانوان سعودی محجبه که  تعدادی از آنان روبنده نیز بر صورت داشتند، مشاهده می شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این بانوان به منظورشرکت در نشستی در زمینه بهداشت در شهر نجران واقع در جنوب عربستان سعودی گردهم آمده اند.
لازم به توضیح است روزنامه های سعودی اطلاع دقیقی در خصوص زمان برداشته شدن این عکس و دلیل چاپ با تاخیر آن نداده اند.  
رئیس پلیس شهر مکه، به اتهام طرفداری از برابری جنسیتی، از سمت خود برکنار شد و پس از چند روز بار دیگر و بدون هیچگونه توضیحی در همان سمت قبلی ابقا شد. تعدادی از رسانه های عربستان ابقا وی در سمت قبلی را، دستور مقامات بالای کشورارزیابی کردند.
سال گذشته نیز، پادشاه عربستان دانشگاهی را در این کشور افتتاح کرد که در این مکان آموزشی محققان پسر و دختر این امکان را می یابند تا در کنار یکدیگر به کار و تحصیل مشغول شوند. این درحالیست که در کنارهم بودن پسرو دختر در مراکز عمومی در این کشور همچنان از ممنوعیت برخوردار است.
یکی از روحانیون این کشور نیز که به تازگی معاشرتهای میان پسران و دختران را مورد انتقاد قرار داده بود، به دستور مستقیم پادشاه این کشور از کار برکنار شد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید