ایران/گفتگو

ممنوعیت صادرات پسته در ایران

صادرات پسته در ایران با تصویب ستاد تنظیم بازار و به دستور محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری و رئیس این ستاد برای مدت شش ماه ممنوع گردید. این ممنوعیت ایران را از کسب یک درآمد صادراتی نزدیک به 600 میلیون دلار محروم میکند.

تبلیغ بازرگانی

بر اساس اتاق بازرگانی ایران، تولید سالانه پسته در ایران بیش از 200 هزار تن می باشد که فقط 15 هزار تن آن در داخل کشور مصرف میگردد و مابقی تولید، یعنی 185 هزار تن دیگر صادر میگردد.

اسدالله عسگر اولادی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران پس از اعلام این تصمیم ستاد تنظیم بازار به خبرگزاری فارس گفت که این ممنوعیت در جهت منافع تجاری آمریکا بوده و مانع از صادرات 190 هزارتن پسته میگردد که میتواند ایران را از در آمدی بین 500 تا 600 میلیون دلار محروم کند.
بر اساس انجمن پسته کاران ایران، قیمت متوسط صادرات یک کیلو پسته 30 هزار تومان است و این انجمن حاضر به امضای تفاهم نامه در ستاد تنظیم بازار به نحوی بوده است که نیازی مصرفی پسته به اندازه کافی در داخل کشور عرضه گردد.دستور معاون اول رئیس جمهوری در باره ممنوعیت شش ماهه صادرات پسته، عملاً امضای چنین تفاهم نامه ای را منتفی کرده است.

در باره این تصمیم شگرفت ستاد تنظیم بازار گفتگویی انجام داده ایم با جمشید اسدی استاداستراتژی اقتصادی در کشور فرانسه.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید