افغانستان/ ایران

ممنوعیت‌های متعدد برای افغان‌ها در ایران

AFP

به نظر میاید که خشونت‌ها در برابر افغان‌های ساکن ایران، اوج پیدا کرده است. تا جائیکه تعدادی از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی، آغاز به معذرت خواهی از افغان‌ها کرده اند.

تبلیغ بازرگانی

اگر چه مقامات رسمی کشور ایران، طرح «ممنوعیت ارائه خدمات و مواد غذایی به اتباع بیگانه غیر مجاز» در استان فارس را رد کرده اند، ولی بصورت عموم در کشور ایران عرصه بر مهاجرین افغان تنگ تر میشود.

غلامرضا غلامی- مدیرکل اتباع خارجی فارس، با تکذیب این خبر اضافه میکند که «باید این فرهنگ ایجاد شود که مردم با مشاهده یک تبعه بیگانه، از او مطالبه کارت کرده و در صورت عدم ارائه کارت، در اسرع وقت اطلاع رسانی کنند».

 در بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با آصف فرمان- نویسندۀ کتاب "افغانی".

گفتگو با آصف فرمان

آقای فرمان، که مدتی در ایران زندگی کرده است و این رمان را هم در مورد افغان‌های ساکن ایران نوشته، میگوید که همزمان با تکذیب خبر عدم فروش مواد غذایی به افغانان، مسئولین در پشت پرده اینچنین اعمال را تشویق میکنند.

در مورد دلایل این برخورد ها، آقای فرمان از مخالفت حکومت ایران، با امضای پیمان ستراتیژیکی میان افغانستان و ایالات متحده صحبت میکند و میگوید که ایرانیان تهدید کرده بودند که اگر افغانستان این پیمان را امضا کند، آنان تعدادی از مهاجرین را اخراج خواهند کرد.

ولی گذشته از استفادۀ سیاسی از مسئلۀ مهاجرین، آقای فرمان در مورد نژاد‌پرستی ایرانیان میگوید که جنجال‌های جدید که از مسئلۀ ممنوعیت افغان ها در پارک صفۀ اصفهان آغاز شد، جنجال های جدیدی را خلق میکند که این افراد، که حتی اجازۀ خرید مواد غذایی را هم ندارند، بکجا بروند؟

این بیگانه‌سازی و بیگانه‌ستیزی، توسط حکومت و گاهی هم رسانه های ایران تشویق میشود.

در مورد مردم ایران، آقای فرمان از دو گروه یاد میکند، یکی کسانی‌که با حکومت در این مسایل همکاری میکنند و دیگر کسانی‌که نه تنها با این برخوردها مخالف هستند، بلکه حتی به معذرت‌خواهی و بخشش‌خواهی رسیده اند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید