افغانستان

ممنوعیت ورود گوشت و تخم مرغ از ایران به افغانستان

DR

ورود گوشت و تخم مرغ از کشور ایران به ولایت های غربی افغانستان به دلیل شناسایی یک نوع بیماری منع شد.

تبلیغ بازرگانی

سخنگوی والی هرات می گوید، این تصمیم بر اساس فرمان ریاست جمهوری و وزارت های بهداشت افغانستان و ایران گرفته شده است.

مقام های ولایت هرات روز شنبه 20 تیر/ 11 ژوئیه اعلام کردند ورود گوشت و تخم مرغ از ایران به حوزه غرب افغانستان به دلیل شناسایی یک نوع بیماری منع شده اند.

احسان الله حیات، سخنگوی والی هرات گفت به دلیل شناسایی یک نوع بیماری بنام" زونوس" ورود گوشت و تخم مرغ از کشور ایران به هرات منع گردیده است.

حیات افزود این تصمیم بر اساس فیصله وزارت های صحت عامه افغانستان و ایران گرفته شده تا زمانیکه این بیماری از بین نرود، ورود گوشت مرغ از ایران به حوزه غرب افغانستان ممنوع می باشد.

سخنگوی والی هرات افزود در این اواخر در استان مازندران ایران یک نوع بیماری بنام " زونوس" شناسایی شده است.

او گفت بیماری زونوس، در اثر انتقال یک نوع ویروس از حیوان به انسان رخ می دهد که در کوتاه مدت سبب مرگ می گردد.

سخنگوی والی هرات افزود بر اساس فرمان ریاست جمهوری و فیصله وزارت صحت عامه افغانستان، ورود و فروش گوشت و تخم مرغ وارداتی از ایران در ولایت های هرات، نیمروز و سایر ولایت های هم مرز با ایران منع می باشند.

بر اساس گزارش ها، افغانستان سالانه بیش از42 هزارتٌن گوشت مرغ ازکشورهای خارجی از جمله کشورهای ایران و پاکستان وارد می کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید