ایران

منابع کرد : درگیریهای حسن آباد سنندج کار هیچ گروه کرد نیست

بر مبنای خبرهای رسیده ، در درگیریهای روی داده بین افراد ناشناس و نیروهای دولتی، دیروز، پنج شنبه، در روستای حسن آباد در 5 کیلومتری شهر سنندج چهار نفر کشته شده اند.

تبلیغ بازرگانی

از هویت کشته شدگان این درگیریها که به گفته برخی منابع، از بعد از ظهر آغازشده تا پاسی از شب ادامه داشته، خبری در دست نیست.

خبرگزاری مهر هم می نویسد : درگیری ها بین افراد مسلح ناشناس و نیروهای انتظامی در روستای حسن آباد همچنان ادامه دارد.

گفتگو با رضا کعبی

از رضا کعبی، معاون دبیر کل کومله زحمت کشان کردستان پرسیدم این زدو خوردها به چه دلیل آغاز شده و چرا از افراد ناشناس نام برده می شود ؟

رضا کعبی می گوید : این خبر ها مشکوک هستند چون هیچ یک از عاملین این درگیریها شناخته شده نیستند. هویت کشته شدگان هم به همچنین. او می افزاید : همه مسئولیت این عمیات را به گردن مقامات دولتی می اندازند و احزاب کرد مسئولیت هیچ یک از این عملیات ویا انفجار ها به عهده نگرفته اند و این گونه عملیات را به ضرر پروسه سیاسی در کردستان می دانند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید