ایران/ انتخابات

مناظره سوم و اتهامات متقابل شش نامزد در مورد فساد و رانت خواری: گفت وگو با قاسم شعله سعدی

قاسم شعله سعدی، فعال سیاسی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی
قاسم شعله سعدی، فعال سیاسی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی

 مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایران وارد آخرین مراحل شده است. آخرین و سومین مناظره شش کاندیدای ریاست جمهوری روز گذشته نسبت به دو مناظره پیشین با حرارت بیشتری برگزار شد.

تبلیغ بازرگانی

درایران میلیون‌ها نفراین مناظره ها را دنبال کردند.
اکنون مسئولین ستاد انتخاباتی سه تن از نامزدان، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی و باقرقالیباف اعلام کرده اند، چنانچه ترتیبی برای انجام مناظره های رو در رو و دو به دو داده شود نامزدهای ریاست جمهوری درآن شرکت خواهند جست.

مناظره های روز جمعه ۱۲ ماه مه بشدت صحنه حملات متقابل شدید و ایراد اتهامات مستقیم نامزدها به طرف مقابل بود.

نامزدهای انتخاباتی آشکارا یکدیگر را به دست داشتن درفساد گسترده و رانت‌خواری متهم کردند.

روزگذشته، هنگامی که حسن روحانی و اسحاق جهانگیری باردیگر دوران احمدی نژاد را منبع مشکلات عظیم برای کشور دانستند، ابراهیم رئیسی خواستار آن شد که بحث مناظره‌ای میان احمدی نژاد و مقامات دولت یازدهم برگزار شود تا به این بحث‌ها یک بار برای همیشه خاتمی داده شود.

درباره مناظره سوم و حال وهوای انتخابات در ایران به گفت وگو با قاسم شعله سعدی، فعال سیاسی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و وکیل دعاوی گوش کنید:

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید