ایران

منع آزمایشگاه‌ها از اعلام میزان آلودگی بنزین در ایران

Fars

آزمایشگاه‌های صنعتی در ایران از انتشار نتیجه آنالیز بنزین و میزان آلودگی‌های غیر استاندارد آن منع شده اند.

تبلیغ بازرگانی

امروز سایت الف متعلق به احمد توکلی نماینده سرشناس مجلس در ایران با اعلام این خبر نوشت:« به نظر می رسد اراده ای ناشناخته، تمامی آزمایشگاه های صنعتی را از انجام آزمایش کیفیت بنزین و ارایه نتایج آن منع کرده است.»
این سایت خبری اصولگراهمچنین عنوان کرده است: نمونه بنزین عرضه شدن در جایگاه های عرضه در تهران به یکی آزمایشگاه های صنعتی، ارایه شده تا مورد آزمایش و آنالیز قرار گیرد و نتایج مربوط به عدد اکتان و ترکیبات اضافی آن را به اطلاع عموم برساند.»
این سایت خبری با اعلام اینکه هیچ کدام از آزمایشگاه های صنعتی حاضر نشده اند نتیجه این آنالیز را اعلام کنند، نوشته است:« تمامی آزمایشگاه ها از این کار و ارایه اطلاعات مربوط به شاخص های کیفی بنزین، منع شده اند.»

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید