ایران

مهدوی کنی: دوره روحانیت به پایان نرسیده است

ایرنا

آیت الله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، خواستار حضور بیشتر روحانیون در صحنه سیاسی کشور شد و کم شدن تعداد روحانیون در مجلس شورای اسلامی را نشانه انحراف انقلاب از مسیر اصلی آن دانست.

تبلیغ بازرگانی

آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با نشریه "شما"، ارگان رسمی حزب مؤتلفه اسلامی، به طرفدارن محمود احمدی نژاد هشدار داد تا باعث جدایی محافظه کاران نشوند.
وی که در آخرین شماره این نشریه از ضرورت تجمع اصولگرایان برای انتخابات آینده مجلس صحبت کرد، خواستار حضور بیشتر روحانیون در صحنه سیاسی کشور شد و کم شدن تعداد روحانیون در مجلس شورای اسلامی را نشانه انحراف انقلاب از مسیر اصلی آن دانست.
آیت الله مهدوی کنی، در این گفتگو به طرح نظراتی در بین محافظه کاران پرداخت که معتقدند جمهوری اسلامی در وضعیت خوبی قرار ندارد.
وی با آوردن نقل قول از کسانی که معتقدند روحانیت نفوذ خود را ازدست داده است، این موضوع را دلیل طرح شعار "مکتب ایرانی" در بین صاحبان این تفکر دانست.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با رد این نظر افزود که نوساناتی که در مسایل سیاسی پیش می آید نباید باعث فراموش کردن اصول بشود.
به تأکید این مقام روحانی، دوره روحانیت به سر نرسیده است و باید به حضور نمایندگان آن در مجلس شورای اسلامی توجه بشود. وی عنوان کرد که حضور روحانیون برای راهنمائی افراد غیر روحانی در مجلس شورای اسلامی ضروری است.
وی به محمود احمدی نژاد توصیه کرد که مواظب اعمال اطرافیان خود باشد تا کاری نکنند که باعث جدایی بشود و افزود " این اشتباهی است که بعضی ممکن است بکنند، خیال کنند که فعلاً که ما می توانیم، یک کاری بکنیم و راه همین است. نه اشتباه است. راه کار جمعی با جمع است. نبایدکار جمعی را فردی کرد ".
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید