ایران / ناآرامی ها

مهدی تهرانی: "راه خروج از بحران کناره گیری ولی وفقیه است"

متن توسط : رحمت قاسم بیگلو
۱۲ دقیقه

درایران روزگذشته ، بیستم فوریه(اول اسفندماه)، تظاهرات علیه رهبران نظام اسلامی با شعارهای آزادیخواهانه ادامه یافت.برخی منابع خبری میزان شرکت کنندگان را "ده هاهزارنفر" گزارش کرده اند. گفته شد که یک تن درتظاهرات روز گذشته کشته شده است. خبردقیقی از شمارمجروحین منتشرنشده است.

تبلیغ بازرگانی

درایران روزگذشته ، بیستم فوریه (اول اسفندماه)، تظاهرات علیه رهبران نظام اسلامی با شعارهای آزادیخواهانه ادامه یافت.
برخی منابع خبری میزان شرکت کنندگان را "ده هاهزارنفر" گزارش کرده اند. گفته شد که یک تن درتظاهرات روز گذشته کشته شده است. خبردقیقی از شمارمجروحین منتشرنشده است.
دکتر"مهدی خزعلی" پزشک و ازحامیان رژیم اسلامی درگفت و گو با خبرگزاری ها گفته "تهران روزیک شنبه به یک پادگان نظامی تبدیل شده بود. همه جا نیروهای گارد بود و بسیارمجهز آمده بودند.
با این حال گزارش ها حاکی است که برخی از مناطق تهران روز گذشته دراختیارمخالفین حکومت قرار داشته است.

گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی

"مهدی خانبابا تهرانی" فعال سیاسی و تحلیگررویدادهای سیاسی ایران می گوید: از انتخابات دوردوم ریاست جمهوری احمدی نژاد درصورت اقدام به موقع "ولی فقیه" ورهبرجمهوری اسلامی، می توانست یک تفاهم عمومی میان دوجناح رژیم برای حفظ نظام اسلامی امکانپذیرباشد، ولی با "دستبرد در آراء مردم" و حمایت قاطعانۀ آیت الله خامنه ای از احمدی نژاد روندی در ایران آغازشده است که تنها خروج از بحران به کناره گیری ولی فقیه و یا کنارگذاشته شدن وی از قدرت می تواند باشد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید