یمن

مهمترین قبایل یمن به جنبش مخالفان پیوستند

متن توسط : شاهرخ بهزادی
۲ دقیقه

رؤسای دو قبیله که ازمهمترین قبایل یمن محسوب میشوند، به جنبش مخالفان علیه علی عبداله صالح رئیس جمهوری این کشور پیوستند.این دو قبیله که ساختار قبیله ای آنها بسیار گسترده و پراهمیت است، عبارتند از "حاشد" و "باکیل" که دهها هزار تن افراد مسلح را در اختیار دارند. 

تبلیغ بازرگانی

رؤسای دو قبیله که ازمهمترین قبایل یمن محسوب میشوند، به جنبش مخالفان علیه علی عبداله صالح رئیس جمهوری این کشور پیوستند.
این دو قبیله که ساختار قبیله ای آنها بسیار گسترده و پر اهمیت است، عبارتند از "حاشد" و "باکیل" که دهها هزار تن افراد مسلح را در اختیار دارند.
شیخ حسین عبدالله الاحمر رئیس قبیله "حاشد" که از نظر تعداد و اهمیت، نخستین قبیله یمن محسوب میشود، از حزب حاکم این کشور استعفا داده است. وی در گردهم آئی بزرگی که در صنعا برگزار شد، رسماً از جنبش اعتراضی مردم یمن علیه علی عبدالله صالح حمایت کرد.
در این گردهم آیی، نمایندگان اکثریت قبایل یمن، از جمله رئیس قبیله "باکیل" که دومین قبیله مهم این کشور است، از اقدام شیخ حسین عبدالله الاحمر حمایت نمودند.
یادآور میشویم که جنبش اعتراضی مردم یمن از روز 27 ژانویه آغاز گردیده و هر آئینه گسترده تر گردیده است. این جنبش از 13 فوریه وارد مراحل تازه ای گردیده است. از این روز اهم قبایل یمن بتدریج به جنبش اعتراضی مردم پیوسته اند.
یاد آور میشویم که مردم یمن خواستار سقوط رژیم حاکم بر این کشور و برکناری علی صالح عبدالله رئیس جمهوری کنونی یمن هستند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید