موارد اختلاف در نشست گروه هفت قدرت اقتصادی جهان کم نیست

کشورهای عضو گروه هفت قدرت اقتصادی جهان مایلند به مناسبت نشست این گروه در سیسیل، بیشتر با اهداف و انگیزه های رئیس جمهوری جدید آمریکا، دونالد ترامپ، آشنا شوند. آنان می خواهند بدانند که نظر رییس جمهوری آمریکا دربارۀ تجارت جهانی، کره شمالی، گرم شدن کرۀ زمین یا توافق پاریس چیست. منابع نزدیک به رییس جمهوری فرانسه گفته اند که مسئلۀ گرم شدن کرۀ زمین از پیچیده ترین موضوع های بحث با رئیس جمهوری آمریکا است.

تبلیغ بازرگانی

ایتالیا که امسال ریاست گروه هفت کشور ثروتمند و صنعتی جهان (مرکب از آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان، کانادا و ایتالیا) را برعهده دارد امیدوار است که شرکت کنندگان در نشست سیسیل به توافقی در خصوص مسئلۀ آب و هوا دست یابند. برخی کشورهای عضو گروه هفت همانند آلمان و ایتالیا بر اهمیت توافق پاریس در خصوص تغییر آب و هوا تأکید می ورزند.

دیگر موضوع مورد بحث و در عین حال مورد اختلاف، تجارت بین المللی و نقش داوری سازمان جهانی تجارت در این باره است. ایالات متحد آمریکا خواستار بازنگری موضع خود در این نهاد است، در حالی که فرانسه مدافع پیشرفته ترین نظام چندجانبه در زمینۀ تجارت جهانی است. در نشست سیسیل، دونالد ترامپ می خواهد بر نقش هدایت کننده یا رهبری آمریکا تأکید کند و در عین حال برخی اقدام های غیرمنصفانه در زمینۀ مبادلات بین المللی را مورد انتقاد قرار بدهد. بنابراین، موارد اصطکاک به گفتۀ ناظران کم نیست.

ایتالیا با تأکید بر اهمیت مسئلۀ آفریقا رهبران هفت کشور آفریقایی تونس، نیجر، نیجریا، کنیا و اتیوپی را به نشست سیسیل دعوت کرده است. دولت رُم خواستار بیانیۀ مشترکی در خصوص مهاجرت بود، اما، عاقبت به نگارش چند سطر دربارۀ این موضوع در بیانیۀ پایانی نشست بسنده کرد. منابع دیپلماتیک در ایتالیا گفته اند که شرکت کنندگان در نشست سیسیل بیانیۀ ویژه ای در خصوص مبارزه با تروریسم منتشر خواهند کرد، به ویژه پس از اقدام خونین تروریستی در منچستر.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید