ایران

"اختیارات تام" رئیس جمهور و مواضع سپاه پاسداران

در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی، در اولین سفرخارجی خود، برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک شده، گزارش ها نشان می دهد که فرماندهان سپاه همچنان درمورد چگونگی رابطه با امریکا و یا پرونده اتمی ایران به رئیس جمهوری اسلامی سخنان آشکار و هشداردهنده ای ابرازمی کنند. 

فارس
تبلیغ بازرگانی

به گزارش منابع خبری نزدیک به دولت و همچنین بسیاری از مطبوعات اروپا و آمریکا، جامعۀ جهانی به توانائی های رئیس جدید جمهوری اسلامی در جهت حل معضلات داخلی و خارجی ایران، از جمله پروندۀ اتمی، بحران سوریه، بحران اقتصادی  و بالاخره وضع حقوق بشردرایران چشم دوخته اند.

حسن روحانی خود شخصاً تاکید کرده است که برای حل پرونده اتمی ایران و یافتن راه حلی حاکی از تفاهم وتعامل باغرب اختیارات تام دارد.
ولی درداخل صداهای هشداردهنده نسبت به رابطه با غرب و به ویژه آمریکا در حال افزایش است. با اینکه رهبر ورئیس جمهوری درسخنان خود از سران سپاه خواسته بودند که از دخالت درسیاست پرهیزنمایند، گزارش ها نشان می دهد که فرماندهان سپاه همچنان درمورد چگونگی رابطه با امریکا و یا پرونده اتمی ایران به رئیس جمهوری اسلامی سخنان آشکار وهشداردهنده ای ابرازمی کنند.

آیا سپاه رهنمود های رهبری و سخنان رئیس جمهوری را نادیده انگاشته، ویا سیاست های جدید اعلام شده با موافقت فرماندهان سپاه تدوین و و  ازسوی رئیس جمهوری بیان شده است؟ این پرسش را با مجید محمدی تحلیلگر رویدادهای ایران در آمریکا مطرح کردیم...
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید