سازمان مجاهدین خلق

موافقت مشروط مجاهدین با تخلیۀ اردوگاه اشرف

بروکسل، اول دسامبر: تظاهرات در حمایت از ساکنان اشرف
بروکسل، اول دسامبر: تظاهرات در حمایت از ساکنان اشرف Reuters

مریم رجوی در این نامه خواستار انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به محل جدید با خودروها و کلیۀ اموال آنان تحت کنترل آمریکا، سازمان ملل متحد و اتحادیۀ اروپا شده است.عدم حضور عراقی ها در اردوگاه جدید یکی دیگر از شروط مندرج در این نامه است.

تبلیغ بازرگانی

مریم رجوی، رئیس شورای ملی مقاومت ایران، در نامه ای به باراک اوباما- رئیس جمهوری آمریکا- و بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، ضمن موافقت مشروط با انتقال ساکنان اردوگاه اشرف در عراق به اردوگاه "آزادی"، یکی از پایگاه های نیروهای آمریکائی در عراق، خواستار حداقلی از مراقبت دائم آمریکا و سازمان ملل بر این اردوگاه شده است.
خبرگزاری فرانسه ضمن یادآوری این نکته که دولت عراق می خواهد تا پایان ماه دسامبر سال جاری اردوگاه اشرف، محل اقامت ٣٤٠٠تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق، را برای همیشه تعطیل کند از این موافقت با جابه جائی مجاهدین به محل جدید تا انتقال آنان به کشورهای ثالث خبر داده است.
اردوگاه "ازادی"یکی از پایگاه های نظامی آمریکا در عراق و در حومۀ غرب بغداد قرار گرفته است.
با عزیمت آخرین کاروان حامل نظامیان آمریکائی از عراق در روز یکشنبه، آمریکا به هشت سال حضور نظامی خود در عراق پایان داد. این نیروها در خاک عراق ٥٠٥ پایگاه داشتند.
مریم رجوی در این نامه خواستار انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به محل جدید با خودروها و کلیۀ اموال آنان تحت کنترل آمریکا، سازمان ملل متحد و اتحادیۀ اروپا شده است.
عدم حضور عراقی ها در اردوگاه جدید یکی دیگر از شروط مندرج در این نامه است.
از چند هفتۀ پیش مذاکراتی میان سازمان ملل متحد و مقامات عراق برای یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای این مسأله در جریان است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید