عراق / تروریسم

موج ترورهای امروز درعراق سی و نه قربانی به جای گذاشت

REUTERS/Stringer

پس از چند هفته آرامش، عراق امروز شاهد موج تازه ای ازسوءقصد های تروریستی بود که، این بارنیز، ده ها قربانی به جای گذاشت.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دربیسابقه ترین موج تروریسم، درعراق، امروز، درجریان شانزده انفجارتوسط خودروهای انفجاری، هشت مورد بمب گذاری و چهارمورد حمله مسلحانه ی افراد ناشناس، حداقل سی ونه نفرکشته و دویست و پنجاه نفرزخمی گردیدند.

این موج عظیم سوءقصد ها تروریستی، به سازمان تروریستی القاعده نسبت داده می شود، با این حال، هنوز هیچ گروه یا سازمانی مسئولیت سوءقصد های امروز را برعهده نگرفته است.

رئیس پارلمان عراق دریک واکنش به رویدادهای خونین امروز عراق سوءقصد ها را به نیروهائی نسبت داد که، به گفته وی، خواستارشکست عراق دربرگزاری نشست آینده سران اتحادیه عرب هستند. نشست سران عرب قرار است در بیست و نهم ماه مارس آینده، برای اولین بار پس از پایان جنگ درعراق، دربغداد برگزارگردد.

وزیرکشورعراق نیز با متهم کردن سازمان القاعده به توطعه ی سوءقصد های امروز گفت : این سازمان تروریستی با این اقدامات می خواهد این پیام را برساند که هنوز و همچنان درعراق پایگاه های فعال دراختیاردارد و می تواند درپایتخت و شهرهای این کشورتوطئه های تروریستی خود را به موقع اجرا درآورید.

به گفته وزیرکشورعراق سوءقصد ها علاوه بربغداد دردیاله، بابل، نینواو کرکوک نیز شماری قربانی به جای گذاشته است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید