عراق/ تروریسم

موج سوءقصد های تروریستی با ده ها قربانی

REUTERS/Mushtaq Muhammed

بغداد و برخی دیگر ازشهرهای بزرگ عراق امروز نیز کانون انفجارهای تروریستی بود که ده ها قربانی به جای گذاشت.

تبلیغ بازرگانی

براساس گزارش های منابع خبری بین المللی، اکنون ماه هاست، درواقع ازروزهای پایانی ماه دسامبرگذشته که آخرین سربازان نیروهای آمریکا خاک عراق را ترک کردند، این کشوربا موج تازه ای ازسوءقصد های تروریستی رو به روست که تاکنون بیش از یکصد قربانی به جای گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه ازبغداد، امروزمصادف است با نهمین سالروز حمله نیروهای بین المللی به عراق، شاید به همین مناسبت بوده است که ازبامداد امروزسلسله سوءقصدهای خونینی دربغداد و برخی از شهرهای بزرگ این کشور صورت گرفت که تا ساعات ظهرامروز به وقت محلی چهل وپنج کشته و ده ها زخمی به جای گذاشته است.

به گزارش منابع خبری، دو انفجارمهیب درساعات پیش از ظهر امروز درکربلا و کرکوک روی داد که درهریک از این دو انفجارسیزده نفرکشته شدند. درکروکوک همگی سیزده قربانی ازاعضاء نیروهای انتظامی این شهربودند.
دربغداد نیز درجریان یک انفجار مهیب که درنزدیکی ساختمان وزارت امورخارجه عراق روی داد سه نفرکشته و چهارنفردیگرزخمی گردیدند.

به گفته یک مقام عراقی تروریست ها با اقدامات خود تلاش می کنند نشست آینده سران اتحادیه عرب را ازهم اکنون با شکست رو به روسازند. این نشست قرار است برای اولین بارپس از پایان جنگ درعراق درروز بیست ونهم ماه جاری میلادی، مارس، دربغداد تشکیل شود.

مقامات امنیتی عراق درروزهای اخیرهشدارداده بودند که ممکن است با نزدیک شدن موعد نشست سران عرب، سازمان تروریستی القاعده و یا باقی مانده های رژیم پیشین عراق، برای به شکست کشاندن این نشست، دست به اقدامات تروریستی بزنند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه سوءقصد های امروزخونین ترین اقدامات تروریستی طی سه ماه گذشته بوده است. درچهاردهم ژانویه گذشته دریک سوءقصد انتحاری دربندربصره درحنوب عراق پنجاه و سه نفرکشته و یکصد و سی نفرزخمی گردیدند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید