ایران

موحدی کرمانی : دشمن می خواهد از طریق اشاعۀ فحشاء نفوذ کند

آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران
آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران

امام جمعه موقت تهران، آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی، در خطبه های این هفتۀ نماز جمعه تهران مدعی شد که آمریکا قصد دارد از طریق اشاعۀ فحشاء در ایران نفوذ کرده و به اسلام ضربه بزند.

تبلیغ بازرگانی

امام جمعۀ موقت تهران اظهار داشت که هدف آمریکا یا به تعبیر او "دشمن" در این اقدام "سست کردن اعتقادات نیروهای مؤمن و حزب اللهی است." دراین حال، امام جمعۀ موقت تهران اضافه کرد که در این بین "افراد ساده لوح و اقلیت های مذهبی ضربه پذیرتر هستند."
خطیب نماز جمعۀ تهران همچنین مدعی شد که "دشمن در صدد تغییر نقشۀ منطقه، تقویت نارضایتی در میان جامعه و جذب جوانان و در نهایت سلطه بر مراکز تصمیم گیری و ضربه زدن به اسلام است."
او در ادامه مدعی شد که "ابزارهای دشمنان برای نفوذ در مراکز تصمیم گیری و ضربه زدن به اسلام گسترش فحشاء، بی بندبازی و فساد" است که البته از نظر آیت الله موحدی کرمانی همگی در جهت اشاعۀ "تفکر و ارزش های غربی در کشورهای اسلامی" است.
آیت الله موحدی کرمانی مسئولان کشور را به مراقبت و هوشیاری فراخواند و نفوذ دشمن را در ارکان نظام فاجعه بار خواند.
اخیراً رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله علی خامنه ای، نیز گفت که "دشمن" یا آمریکا از طریق پول و "جاذبه های جنسی" می کوشد در کشور نفوذ کرده و شبکه سازی کند تا به این ترتیب، آرمان ها، باورها و سبک زندگی مؤمنان را تغییر بدهد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید